Doneer nu

Strijd met ons mee voor een wereld zonder Alzheimer!

Datum: 6 juli 2015
Delen
Alzheimer is de belangrijkste oorzaak van dementie, en treft nu al meer dan 200.000 mensen in Nederland en zo’n 27 miljoen wereldwijd.

Met de toenemende vergrijzing en levensverwachting verdubbelt dit aantal met enkele decennia tot een half miljoen Nederlanders. Elk kwartier komt er een nieuwe patiënt bij. Ruim 10% daarvan is jonger dan 65 jaar.

De ziekte van Alzheimer zorgt ervoor dat mensen steeds meer moeite krijgen met het geheugen, de taal, het gedrag en het waarnemen. Ook het karakter kan veranderen: iemand wordt dan apathisch of achterdochtig en soms zelfs agressief. Patiënten met de ziekte van Alzheimer kunnen niet goed meer voor zichzelf zorgen. Het leven van de patiënt maar ook van zijn direct omgeving wordt volledig ontwricht. Op dit moment is er helaas nog geen oplossing voor deze mensonterende ziekte.

In het VUmc Alzheimercentrum streven we ernaar om de allerbeste zorg te combineren met onderzoek van wereldformaat. Met het geld dat we ophalen zetten we ons in voor onderzoek naar één van de speerpunten van het Alzheimercentrum: vroegdiagnostiek. Het is enorm belangrijk voor patiënten en hun naasten om een juiste en tijdige diagnose te stellen. Op deze manier is er snel duidelijkheid en kunnen we zorg op maat bieden.

Op 20 september 2015 lopen wij met een topteam bestaande uit (arts)-onderzoekers, neuropsychologen, neurologen, patiënten en een hoogleraar de Dam tot Damloop om te laten zien dat wij samen de strijd aan gaan!

Steunt u ons?

Namens het hele team,

Arno de Wilde en Jurre den Haan

Top
Volg ons via