Doneer nu

Specialisten geheugenpoliklinieken hebben behoefte aan communicatie hulpmiddelen.

Datum: 8 april 2016 Specialisten geheugenpoliklinieken hebben behoefte aan communicatie hulpmiddelen om uitslag dementie met patiënten te bespreken. 1

Specialisten op geheugenpoliklinieken bespreken met patiënten en hun familie de uitslagen van verschillende geheugenonderzoeken.  Ze kunnen bijvoorbeeld bespreken om wat voor vorm dementie het gaat, in welk stadium iemand zit en hoe de prognose is. Wanneer er nog geen sprake van dementie is, maar wel een verhoogd risico is aangetoond, willen patiënten vaak weten hoe hun kansen zijn op het ontwikkelen van dementie. In een focusgroep georganiseerd in het kader van het Memorabel-ABIDE onderzoek bespraken acht artsen van acht verschillende geheugenpoliklinieken in een geanimeerde discussie met elkaar hoe visuele hulpmiddelen, zoals tekeningen of een schema, kunnen helpen om de onderzoek uitslagen beter en begrijpelijker over te brengen.

Nu is het nog zo dat elke arts dit op zijn eigen manier doet. In het ABIDE project ontwikkelen we op basis van deze informatie algemene hulpmiddelen die artsen kunnen gebruiken zodat informatie op meer uniforme wijze aan patiënten wordt overgebracht. Daarnaast werd er in de focusgroep nagedacht over hulpmiddelen voor artsen om op basis van uitslagen van verschillende testen tot een eenduidige conclusie te komen.

Hoewel het maken van een dergelijk hulpmiddel niet eenvoudig is, zouden artsen in hun dagelijks werk daar wel graag gebruik van kunnen maken. Het ABIDE onderzoek wordt uitgevoerd door het VUmc, en voor dit onderdeel werkt het VUmc nauw samen met het AMC en Vilans. Het ABIDE onderzoek is een van de onderzoeken over dementie in onderzoeksprogramma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie, gefinancierd door ZonMw.

Top
Volg ons via