Doneer nu

Ruim 3,5 miljoen euro voor dementieonderzoek van VUmc Alzheimercentrum

Datum: 1 augustus 2017

Het VUmc Alzheimercentrum ontvangt ruim 3,5 miljoen euro voor onderzoek naar dementie. ZonMw honoreerde vier onderzoeksprojecten en een partnerproject binnen de subsidieprogramma‘s Memorabel en Off Road. Zie hieronder voor een overzicht van de gehonoreerde projecten.

Redefining Alzheimer’s diseaseDr. P.J. Visser (VUMC)
De onderzoekers willen met dit project verschillende oorzaken van de ziekte van Alzheimer in kaart brengen. Daarnaast wordt gekeken of de behandeling effectiever wordt als je rekening houdt met die verschillende oorzaken. Via analyse van de eiwitten in het hersenvocht worden de verschillende oorzaken van de ziekte van Alzheimer opgespoord. Analyse vindt plaats van gegevens en hersenvocht van mensen die mee hebben gedaan aan studies waarin verschillende nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer werden getest. Het onderzoek genereert nieuwe inzichten in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. 

Longitudinal imaging of tau pathology across the AD spectrum using [18F]AV1451 PETDr. R. Ossenkoppele (VUMC) en Prof. dr. B.N.M. van Berckel (VUMC)
Dit project richt zich op de vraag hoe verspreiding van tau-eiwitten door de hersenen van mensen die de ziekte van Alzheimer ontwikkelen plaatsvindt. Door op verschillende tijdstippen [18F]AV1451 PET scans te maken, kan worden bepaald of de hoeveelheid tau in de hersenen aan het veranderen is. Onderzocht wordt of die veranderingen verband houden met veranderingen in het geheugen en de mate waarin de hersenen krimpen. Deze informatie kan helpen om beter te voorspellen hoe snel mensen achteruit zullen gaan.

The diagnostic challenge of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s diseaseDr. R. Ossenkoppele (VUMC) en Dr. J.M. Papma, (Erasmus MC)
In dit project wordt onderzocht hoe de detectie van neuropsychiatrische symptomen bij de ziekte van Alzheimer op de geheugenpolikliniek kan worden verbeterd, of een interventie met gerichte diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische symptomen de kwaliteit van leven van patiënten met Alzheimer en mantelzorgers kan verbeteren en wat de onderliggende neurobiologische mechanismen zijn. Alzheimer Nederland draagt financieel bij aan het onderzoek.

Highroad to Alzheimer’s disease: “does aberrant neuronal activity guide the stereotypical spread of Tau pathology?”  – Dr. A.A. Gouw (VUMC)
Er wordt in dit project onderzocht hoe de ziekte van Alzheimer zich in vroege ziektestadia ontwikkelt en gezocht naar factoren die dit proces ongunstig beïnvloeden. Hiervoor worden de hersennetwerken en hersenactiviteit van patiënten in voorstadia van de ziekte van Alzheimer in kaart gebracht met behulp van magnetoencephalografie (MEG) en hiermee wordt voorspeld in welke gebieden tau neerslaat op tau-PET scans.

Making the subjective objective: using big data to reveal relevant cognitive complaintsDr. S.A.M. Sikkes (VUMC)
Veel gezonde ouderen hebben klachten over hun geheugen. Vaak blijken deze geheugenklachten onschuldig, maar soms lijken ze wel degelijk een eerste teken van de ziekte van Alzheimer. Hoe kunnen we dit van elkaar onderscheiden? Om dit te onderzoeken gaat Sikkes innovatieve technieken toepassen op wereldwijd verzamelde gegevens over geheugenklachten. Hierdoor kunnen we geheugenklachten aan elkaar linken, en zo zien welke klachten nu samenhangen met biologische markers van de ziekte van Alzheimer en het later ook krijgen van deze ziekte.

 

ZonMW MemorabelABIDE-PET 1
ZonMw heeft in totaal 28 subsidieaanvragen voor dementieonderzoeksprojecten gehonoreerd. Dit is de uitkomst van de vijfde subsidieronde van Memorabel. Het onderzoeksprogramma Memorabel maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Alzheimer Nederland financiert mee aan een aantal projecten. Het doel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit doet ZonMw door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies en zorgmodellen. In totaal is voor de projecten ruim € 17 miljoen beschikbaar. De individuele projecten ontvangen bedragen tussen € 200.000,- en € 1.500.000,-.
– Meer informatie over het Memorabelprogramma vindt u hier.
– Een overzicht van alle gehonoreerde projecten vindt u hier.

ZonMW Off Road
Met de Off Road subsidie geeft ZonMw twaalf getalenteerde onderzoekers de kans om onderzoek te doen dat buiten de gebaande paden ligt. Het doel is de onderzoekers uit te dagen en zo nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken te bewerkstellingen. De projecten zijn allemaal “high risk-high gain”. Dit betekent dat enkele onderzoeken mogelijk resulteren in baanbrekende ontdekkingen en anderen weinig opleveren.
– Meer informatie over het Off Road programma vindt u hier.
– Een overzicht van alle gehonoreerde projecten vindt u hier.

ABIDE 2

Top
Volg ons via