Doneer nu

Freek en Astrid winnen VUmc verpleegkunde publieksprijs 2018

Datum: 14 mei 2018 Publieksprijs VUmc verpleegkundeprijs 2018: Stem op Freek

Freek Gillissen en Astrid Verburg-Bakker hebben de VUmc verpleegkunde publieksprijs ontvangen. Deze is vandaag uitgereikt. Freek Gillissen en Astrid Verburg-Bakker, verpleegkundig consulenten bij het VUmc Alzheimercentrum / Ouderengeneeskunde, hebben gewonnen met hun project “Betere kwaliteit van zorg voor patiënten met dementie in het VUmc”.

Aan iedereen die op Freek en Astrid heeft gestemd: bedankt!

Hieronder leest u meer over het project:

Betere kwaliteit van zorg voor patiënten met dementie in het VUmc

Probleemstelling: 
Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Vanwege de stijgende levensverwachting zal dit aantal in de toekomst verder stijgen. Voor deze groep is het ziekenhuis een relatief onveilige omgeving waarin zij te maken kunnen krijgen met bijvoorbeeld plotselinge verwardheid (delier), vallen en ondervoeding. Deze factoren kunnen vervolgens weer leiden tot functieverlies en verminderde autonomie. In VUmc ontbreekt een protocol voor patiënten met dementie die in het VUmc verblijven. Er is te weinig kennis bij zorgprofessionals (verpleging en artsen) over wat de mogelijke complicaties zijn, en waar rekening mee gehouden moet worden bij deze patiëntengroep. Een voorbeeld is het hanteerbaar maken van gedragsproblemen bij dementie. Daarnaast is het belangrijk om samen met familie en alle betrokken zorgverleners zorg te dragen voor een zo dementie-vriendelijk mogelijke omgeving.

Vernieuwing/plan:
Een werkgroep van verschillende disciplines zal een stroomschema ontwikkelen om te omschrijven hoe er beter met elkaar kan worden samengewerkt, dat vervolgens in een protocol zal worden beschreven. De verwachting is dat de patiënten met dementie door dit plan minder lang in het ziekenhuis verblijven. De kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep wordt verbeterd door kennisvergroting, bijvoorbeeld over de omgang met gedragsproblemen.

Inzet prijs:

  • Aanstelling halve dag in de week: protocol en stroomschema ontwikkelen en introduceren op verpleegeenheden. Kennis overdragen d.m.v. klinische lessen en delen van kennis tijdens scholingen.
  • €2500: tijdsinvestering door werkgroep voor ontwikkeling stroomschema, protocol en campagne om hieraan bekendheid te geven. Promotiemateriaal (bv. folders en zakkaartjes).
Top
Volg ons via