Doneer nu

Promotie Marleen van de Beek

Datum: 9 september 2022 Promotie Marleen van de Beek
Delen

Vandaag om 11.45 uur promoveert neuropsycholoog Marleen van de Beek op het proefschrift getiteld: ‘The many faces of dementia with Lewy bodies: Impact on clinical manifestation, disease burden and disease progression’. Het is geschreven onder begeleiding van prof.dr. Wiesje van der Flier en dr. Evelien Lemstra.
Marleen heeft onderzocht hoe dementie met Lewy bodies (DLB) tot uiting komt en welke factoren voorspellend zijn voor ziektelast en achteruitgang over de tijd. De resultaten van dit proefschrift dragen bij aan een beter begrip van deze complexe ziekte en helpen richting te geven aan de behandeling van DLB.

De promotieplechtigheid vindt plaats in de Aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De verdediging van het proefschrift is ook online te volgen zijn via het YouTube kanaal van bureau pedel – Vrije Universiteit (https://www.youtube.com/c/VUBeadlesOffice ).

Korte video promotie

In de onderstaande korte video legt Marleen uit wat zij onderzocht heeft en wat de uitkomsten zijn van haar promotieonderzoek.

Vijf vragen aan Marleen

Wie ben je?
Ik ben Marleen van de Beek, ik ben 29 jaar oud, ik ben neuropsycholoog en de afgelopen jaren heb ik als promovendus onderzoek gedaan naar dementie met Lewy bodies, oftewel DLB

Waarom ben je onderzoek gaan doen?
Als neuropsycholoog ben ik geïnteresseerd in de relatie tussen hersenen en gedrag. Veel mensen kennen dementie vooral als achteruitgang in het geheugen, maar er komt veel meer bij kijken. Ik wilde meer weten over deze heterogeniteit van dementie.

Wat heb je onderzocht?
Dementie met lewy bodies is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie op oudere leeftijd. Mensen met deze vorm van dementie kunnen last hebben van allerlei soorten symptomen, zoals problemen in de aandacht, problemen met bewegen en slaapstoornissen. Maar ook psychiatrische symptomen zijn vaak aanwezig, zoals hallucinaties, depressie en apathie. Ik heb onderzocht hoe DLB tot uiting komt, welke symptomen het meest belastend zijn voor patiënten en hun naasten, en of we kunnen voorspellen wat bepaald dat mensen soms snel achteruit gaan, maar andere patiënten weer langer stabiel blijven.

Wat heb je gevonden?
We vonden dat juist de psychiatrische symptomen, zoals depressie en apathie, en lichamelijke symptomen, belastend waren voor patiënten en hun naasten. We vonden dat deze symptomen ook al vroeg aanwezig waren, vaak vooruit lopend op de cognitieve achteruitgang. Biologische maten, zoals markers in het hersenvocht en beeldvormend onderzoek zoals MRI, helpen ons met het voorspellen van het ziektebeloop over tijd.

Wat levert dit op voor de patiënten?
Mijn onderzoek draagt bij aan betere herkenning en erkenning van symptomen die horen bij dementie met Lewy bodies. Dit kan ervoor zorgen dat de diagnose eerder wordt gesteld en patiënten minder lang in onzekerheid zitten. Ook kunnen deze symptomen symptomatisch behandeld worden, wat mogelijk de ziektelast verminderd. Dit alles kan in de toekomst gebruikt worden voor geïndividualiseerde prognose, en mogelijk ook voor betere behandeltechnieken.

Deze promotie is mogelijk gemaakt met subsidie van: ZonMw, Dioraphte en Alzheimer Nederland

Top
Volg ons via