Doneer nu

Promotie Lynn van Olst

Datum: 24 februari 2023 Promotie Lynn van Olst
Delen

Vandaag om 11:45 uur verdedigt Lynn van Olst haar proefschrift getiteld: ‘Microglia and beyond: immune networks in neurodegenerative diseases’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lynn onderzocht tijdens haar promotie hoe het immuunsysteem verandert als je ouder wordt, en of dat een rol speelt bij de ziekte van Alzheimer. Daarnaast heeft ze onderzocht wat ervoor nodig is om een immuunsysteem ‘oud’ te maken. Dit onderzocht ze door jonge muizen het bloed van oude muizen te geven. Ten slotte heeft ze in haar onderzoek immuuncellen in het bloed van alzheimerpatiënten bestudeerd. Hierdoor wilde ze erachter komen of er ook veranderingen in het bloed zijn die kunnen wijzen op de ziekte van Alzheimer. De uitkomsten van het onderzoek van Lynn dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe immuuntherapieën die neurodegeneratie en cognitieve achteruitgang kunnen vertragen of voorkomen.

De promotieplechtigheid vindt plaats in de Aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. De verdediging van het proefschrift is ook online te volgen via het YouTube kanaal van bureau pedel – Vrije Universiteit Amsterdam.

Korte video promotie

In de onderstaande korte video legt Lynn uit wat zij onderzocht heeft en wat de uitkomsten zijn van haar promotieonderzoek.

Vijf vragen aan Lynn

Wie ben je?
Ik ben Lynn van Olst, een 30-jarige neurobioloog, en ik heb mijn promotieonderzoek gedaan op de afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie, en bij Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC. Dit onderzoek heb ik gedaan onder begeleiding van mijn promotoren prof. dr. Elga de Vries en prof. dr. Wiesje van der Flier, en copromotoren prof. dr. Charlotte Teunissen en dr. Maarten Witte.

Waarom ben je onderzoek gaan doen?
Ik ben eigenlijk altijd ontzettend nieuwsgierig en onderzoekend geweest, en al vroeg tijdens mijn studie raakte ik gefascineerd door het immuunsysteem in de hersenen. Hoe meer ik erover te weten kwam, hoe groter mijn interesse werd. Ik realiseerde me dat we eigenlijk nog heel weinig weten over wat de immuuncellen doen in onze hersenen. In mijn onderzoek heb ik gefocust op veranderingen in het immuunsysteem die plaatsvinden in het bloed én in het brein.

Wat heb je onderzocht?
Je hersenen worden beveiligd door hun eigen peloton van soldaten, de microglia. Dit zijn spinachtige cellen die constant om zich heen voelen en zoeken naar gevaarlijke indringers. Daarnaast beveiligt een heel leger van verschillende types immuuncellen de rest van jouw lichaam, en patrouilleert langs de grenzen van je hersenen. Ik vroeg mij af, wat gebeurt er met deze cellen als je ouder wordt? En speelt dat een rol bij hersenziektes zoals de ziekte van Alzheimer?

Wat heb je gevonden?
Uit mijn onderzoek zijn verschillende interessante resultaten gekomen. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat stoffen in het bloed kunnen zorgen voor een snellere veroudering van het immuunsysteem, wat weer schadelijk is voor de hersencellen. Misschien kunnen we dus hersenveroudering tegengaan door het immuunsysteem jong te houden. Mijn onderzoek laat verder zien dat hersen-soldaten, microglia, in een muis-model voor de ziekte van Alzheimer delen van hersencellen afbraken die belangrijk zijn voor het maken van herinneringen. Zo kan het immuunsysteem dus bijdragen aan geheugenverlies tijdens de ziekte van Alzheimer. Ten slotte heb ik immuuncellen in het bloed van alzheimerpatiënten onderzocht. Ik ontdekte dat een groter deel van de immuuncellen in alzheimerpatiënten oververmoeid was, zelfs al bij patiënten met milde geheugen klachten. Dit betekent dat het perifere immuunsyteem een rol speelt in de vroege fasen van de ziekte van Alzheimer, en dus een aangrijpingspunt kan zijn voor nieuwe therapieën.

Wat heeft de patiënt hieraan?
Mijn onderzoek laat zien dat het immuunsysteem een centrale rol speelt bij de ziekte van Alzheimer. Bovendien toonde ik aan dat alzheimer zich ook afspeelt in het bloed. Ik hoop dat mijn onderzoek zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe immuuntherapieën die het verlies van zenuwcellen kunnen vertragen of voorkomen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

 

Deze promotie is mogelijk gemaakt met subsidie van: PANA en Alzheimer Nederland.

Top
Volg ons via