Doneer nu

Promotie Luigi Lorenzini

Datum: 23 februari 2024 Promotie Luigi Lorenzini
Delen

Vandaag om 9:45 uur verdedigt Luigi Lorenzini zijn proefschrift getiteld: ‘Imaging the pathways towards Alzheimer’s disease: The value of MRI-derived phenotypes in its earliest stages aan de Vrije Universiteit.

MRI draagt aanzienlijk potentieel bij aan het bevorderen van onze kennis van de vroege pathologische substraten van de ziekte van Alzheimer en kan waardevolle informatie toevoegen aan de diagnose en het begrip van de ziekte. Het biologisch karakteriseren van MRI-afgeleide kenmerken voorziet ons van niet-invasieve in vivo informatie over de pathofysiologische processen die interageren met vroege Aβ-depositie en de pathogenese van AD bevorderen vanuit de preklinische asymptomatische stadia. Het algemene doel van dit proefschrift was dan ook om de waarde van MRI-afgeleide fenotypen in preklinisch AD-onderzoek te karakteriseren.

Om dit te bereiken, werden de volgende vragen behandeld:
1. Hoe kunnen we de methodologische uitdagingen aanpakken van het uitvoeren van grote neuroimaging multicenterstudies met preklinische AD-cohorts?
2. Wat zijn de structurele en functionele hersenendofenotypen die veranderen in relatie tot vroege AD-eiwitopathieën gemeten in CSF?
3. Wat is de impact van vasculaire factoren bij AD, en hoe kunnen deze worden gemeten met behulp van MRI-kenmerken?
4. Wat zijn de genetische pathways die verschillende beeldvormende kenmerken bepalen?

In Hoofdstuk 2 presenteert Luigi de EPAD-cohort door middel van zijn karakterisering op basis van pathologische markers van de ziekte van Alzheimer, en presenteert hij zijn semi-automatische multimodale en multisite pipeline om de EPAD MRI-dataset te cureren, voorbewerken en kwaliteitscontrole uit te voeren, en beeldafgeleide fenotypen te berekenen. In Hoofdstuk 3 presenteert hij veranderingen in de functionele en structurele eigenschappen van de hersenen in de preklinische stadia van AD, zoals gemeten door multimodale kwantitatieve MRI-technieken. Hoofdstuk 4 onderzoekt de relevantie van MRI voor het begrip van mogelijke alternatieve vroege pathologische mechanismen, met name gericht op de rol van semi-kwantitatieve en kwantitatieve vasculaire markers en hun associatie met AD-pathologie. Hoofdstuk 5 beoogt bewijs te leveren van de genetische basis en bijbehorende polygene pathways die verschillende beeldvormende biomarker-veranderingen bevorderen in preklinisch AD. Dit proefschrift wordt afgesloten met een algemene discussie in Hoofdstuk 6.

De promotieplechtigheid vindt plaats in de aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De verdediging van het proefschrift is ook online te volgen via het YouTube kanaal van bureau pedel – Vrije Universiteit.

Vijf vragen aan Luigi

Luigi Lorenzini

Luigi Lorenzini

Wie ben je?

Mijn naam is Luigi Lorenzini. Ik ben 29 jaar oud en onderzoeker bij de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Waarom ben je onderzoek gaan doen?

Ik ben begonnen met onderzoek doen omdat ik gefascineerd was door de hersenen en de link met zowel biologische als cognitieve processen. De interdisciplinariteit van neurowetenschappelijk onderzoek was een van de redenen van mijn interesse, samen met de bereidheid om iets te doen om de zorg voor patiënten te helpen verbeteren.

Wat heb je onderzocht?

Ik heb onderzoek gedaan naar hersenveranderingen in de vroegste stadia van de ziekte van Alzheimer, gebruikmakend van magnetische resonantiebeeldvorming (MRI).

Wat heb je gevonden?

In mijn proefschrift heb ik laten zien hoe belangrijk het is om populatiebeeldvorming te gebruiken om vroege pathofysiologische mechanismen te begrijpen. Eerst laat ik zien hoe hersenconnectiviteit ons kan informeren over vroege afwijkingen in het ziekteverloop en hoe we het kunnen gebruiken om onderscheid te maken tussen verschillende pathologische processen. Vervolgens laat ik zien hoe we MRI kunnen gebruiken om alternatieve en aanvullende routes te begrijpen die uiteindelijk leiden tot dementie door de ziekte van Alzheimer.

Wat levert dit op voor de patiënt?

De resultaten die in het proefschrift worden gepresenteerd, streven ernaar om een dieper inzicht te bevorderen in de vroege zichtbare veranderingen in de ziekte van Alzheimer, en bieden bewijs dat kan helpen bij het indelen en classificeren van patiënten binnen klinische settings en onderzoeken.

Top
Volg ons via