Doneer nu

Promotie Leo Boelaarts

Datum: 28 oktober 2022 Promotie Leo Boelaarts
Delen

Vandaag verdedigt Leo Boelaarts zijn proefschrift getiteld: ‘Diagnosing cognitive disorder in senior subjects in the setting of a geriatric outpatient clinic‘ aan de Vrije Universiteit. Leo deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Geriatrie van Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar. Zijn promotor is prof. P. Scheltens en co-promotor dr. J.F.M. de Jonghe.
Er is nog weinig bekend over het grote verschil tussen individuen in de wijze waarop zij verouderen. Dit maakt dat het nog onzeker is of MRI en CSF geschikt zijn als diagnostische instrumenten. Dit onderzoek is een eerste, praktische verkenning van dit probleem.

Nut van onderzoek

Leo Boelaarts

Leo Boelaarts

Beeldvorming van de hersenen met MRI en bepaling van de Alzheimer eiwitten in hersenvocht (CSF), zijn research instrumenten. In de polikliniek Geriatrie worden patiënten onderzocht die gemiddeld een (veel) hogere leeftijd hebben dan de populatie in academische centra. Veroudering kan de tekenen van dementie op MRI en in hersenvocht overschaduwen. Om te bewijzen dat deze onderzoeken ook bij ouderen als diagnostisch hulpmiddel gebruikt kunnen worden is moeilijk. In deze studie kijken Leo en zijn team of deze onderzoeken in de dagelijkse praktijk van nut zijn, waarbij ze ‘nut’ onderzochten als verandering van subjectieve zekerheid van de arts in de diagnose, voor en na uitslag van deze onderzoeken.

Conclusie onderzoek

Het toepassen van MRI verhoogt de zekerheid van artsen in hun diagnose. De resultaten suggereren dat dit effect kleiner is bij mensen van 80 jaar en ouder. Dit geldt ook voor het CSF onderzoek, maar hierbij lijken patiënten jonger dan 66 jaar te moeten zijn. De onderzoekers bevestigen ook dat een inprentingstest die niet ontwikkeld is voor onderzoek bij patiënten, niet geschikt is voor oudere patiënten, in tegenstelling tot een test die wel hiervoor is ontwikkeld. Daarbij helpt het ook als bij testafname extra tijd wordt genomen en aanmoediging wordt gegeven. Dit is door tijdgebrek in de praktijk vaak niet mogelijk.

Gevolgen in de praktijk

Bij het toenemend aantal oudere patiënten met een vraag naar diagnostiek van problemen op het gebied van onthouden, taal en denken, zal de capaciteit voor onderzoek in de toekomst tekort schieten door beperking van kosten voor gezondheidszorg en personeelsgebrek. MRI en CSF onderzoek lijken minder geschikt om bij oudere mensen in te zetten. Er is verder onderzoek nodig om te zien of aanpassing van deze methoden, of nieuwe technieken, hierbij kunnen helpen. Maar ook is het belangrijk om de vaardigheid van artsen bij het stellen van een diagnose bij oudere-ouderen op basis van het basale medisch onderzoek, door training te vergroten.

Top
Volg ons via