Doneer nu

Promotie Juhan Reimand

Datum: 12 mei 2021 Promotie Juhan Reimand
Delen

Vandaag verdedigt radioloog Juhan Reimand zijn proefschrift: Discordance between amyloid-β PET and CSF biomarkers, clinical and pathophysiological consequences. Juhan zijn onderzoek richt zich op twee onderzoeksmethoden die gebruikt worden om het alzheimereiwit amyloïd in kaart te brengen: de PET-scan en hersenvochtonderzoek.

Twee onderzoeksmethoden

Een van de eerste veranderingen in de hersenen van personen met de ziekte van Alzheimer is de stapeling van het amyloïde-eiwit. Dit gebeurt al tientallen jaren vóór het begin van de symptomen. Er zijn twee manieren om het amyloïde-eiwit tijdens het leven te meten: met een hersenscan (PET-scan) of in het hersenvocht afgenomen door een ruggenprik. Deze twee methoden worden momenteel als inwisselbaar beschouwd, maar in 10-20% van de gevallen zijn de resultaten tegenstrijdig. Dit betekent dat de ene methode de aanwezigheid van het amyloïde-eiwit wel aantoont, maar de andere niet. Juhan Reimand had als doel om deze tegenstrijdige resultaten beter te begrijpen en te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het gebruik van deze methoden in de klinische praktijk.

Tegenstrijdige resultaten

Reimand vond dat de tegenstrijdigheid tussen de twee onderzoeksmethodes veroorzaakt wordt door verschillende factoren, zowel biologisch als methodologisch. Ook zag hij dat wanneer het amyloïde-eiwit aanwezig was in het hersenvocht, maar niet zichtbaar was op de PET-scan, dit samenhing met het vinden van het amyloïde-eiwit in een vroeg stadium. Dit resultaat biedt kansen voor toekomstige studies om de allervroegste hersenverandering te meten. Tevens blijkt dat de prognose van patiënten met een tegenstrijdige amyloïd-status gunstiger is dan bij diegenen die afwijkingen hebben op zowel de PET-scan als in het hersenvocht. Het onderzoek van Reimand geeft inzicht in ontstaansmechanismen van de ziekte van Alzheimer en verbetert het klinisch gebruik van amyloïde-diagnostiek.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt met subsidie van Estse Uni.

Promotie

Datum: 12 mei 2021 om 13:45 uur
Proefschrift: Discordance between amyloid-β PET and CSF biomarkers: Clinical and pathophysiological consequences
Promotoren: prof.dr. P. Scheltens, dr. R. Ossenkoppele en prof.dr. B.N.M. van Berckel
Copromotoren: dr. F. Bouwman

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA

Top
Volg ons via