Doneer nu

Promotie Inge Verberk: Bloedtest voor de ziekte van Alzheimer

Datum: 8 december 2021 Promotie Inge Verberk
Delen

Vandaag om 13:45 uur verdedigt Inge Verberk haar proefschrift “Blood test for Alzheimer’s disease coming to fruition”. Inge heeft de afgelopen vier jaar promotieonderzoek gedaan binnen het Neurochemisch laboratorium en Alzheimercentrum Amsterdam van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Uit haar promotie komt dat er nu gevoelige tests beschikbaar zijn om alzheimereiwitten in het bloed nauwkeurig te meten. Deze bloedtests kunnen in de toekomst de diagnostiek en prognose van de ziekte van Alzheimer vereenvoudigen.
De verdediging van Verberk vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit. Daarnaast zal de verdediging via YouTube digitaal te volgen zijn via het YouTube-kanaal van de pedel.

Inge vertelt over haar promotie in onderstaande video.

Doel promotieonderzoek

In haar promotieonderzoek heeft Inge zich gericht op het ontwikkelen van een bloedtest voor de ziekte van Alzheimer. Hier heeft zij zowel technisch naar gekeken: wat zijn de eisen van een betrouwbare bloedtest?, alsook klinisch: welke bloedeiwitten zouden samen een bloedtest kunnen vormen voor de ziekte van Alzheimer, voor zowel diagnose, als voor prognose van risico op dementie in cognitief gezonde personen?

Uitkomsten

Uit het onderzoek van Inge komt dat er gevoelige methoden beschikbaar zijn om alzheimereiwitten in het bloed nauwkeurig te meten. Daarnaast hebben Inge en haar collega’s aanknopingspunten gevonden hoe dit zo betrouwbaar mogelijk gedaan kan worden. Zij vonden dat vier eiwitten, namelijk amyloid-beta, gefosforyleerd-tau, glial fibrillary acidic protein en neurofilament light goede eiwitten zijn voor diagnose, prognose en monitoring van de ziekte van Alzheimer.

Voordeel voor patiënten

Een bloedtest kan in de toekomst de diagnostiek en prognose van de ziekte van Alzheimer vereenvoudigen. Er zijn nog vervolgstudies nodig, maar een bloedtest voor de ziekte van Alzheimer gaat er komen. Ook kan de bloedtest bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van medicijnstudies. Een bloedtest kan het selecteren en includeren van deelnemers goedkoper en makkelijker maken, en kan gebruikt worden om therapeutische effectiviteit gedurende het onderzoek nauwkeurig in kaart te brengen.

Promotoren

De promotoren van Inge Verberk zijn prof.dr.ir. C.E. Teunissen, hoofd Neurochemisch laboratorium van Amsterdam UMC, locatie VUmc en prof.dr. W.M. van der Flier, wetenschappelijk directeur Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC.

Meer informatie

Top
Volg ons via