Doneer nu

Promotie Hülya Ulugut

Datum: 8 november 2022 Hülya Ulugut
Delen

Vandaag om 13:45 uur verdedigt Hülya Ulugut haar proefschrift getiteld: ‘Challenges in phenotyping the frontotemporal dementia subtypes’. In dit proefschrift heeft Hülya en haar team zich gericht op de op de diagnostische uitdaging van frontotemporale dementie (FTD) en haar subtypes. Middels dit proefschrift hebben zij de beperkingen van de huidige diagnostische procedures voor de subtypes van FTD aan het licht gebracht en hebben wij als reactie hierop een klinische richtlijn opgesteld. Daarnaast hebben de resultaten van dit onderzoek en beschreven in dit proefschrift aanzet gegeven tot het oprichten van een internationaal onderzoeksproject om het FTD  subtype rtvFTD verder te ontrafelen en is bekroond door de Alzheimer’s Association.
Haar promotoren zijn prof.dr Y.A.L. Pijnenburg en prof.dr P. Scheltens.

Beter te begrijpen FTD

Het primaire doel van dit proefschrift is dan ook om een nieuwe benadering te bieden om FTD en haar subtypes beter te begrijpen. Hoewel de huidige diagnostische criteria betrekking hebben op de gedrags- (bvFTD) en taalvarianten (primaire progressieve afasie of PPA) van FTD passen patiënten met rechter temporale atrofie, in dit proefschrift rtvFTD genoemd, niet in deze diagnostische classificatie. Ons werk beschreef en bestudeerden het unieke klinische profiel van rtvFTD en stelden een richtlijn op voor clinici om rtvFTD te onderscheiden van andere vormen van dementie en van psychiatrische aandoeningen. Zo we weten dat FTD lastig te onderscheiden is van psychiatrische aandoeningen door de overlap in symptomen. Echter, in onze studies vonden we dat niet alleen de symptomen overlappen maar dat ook de hersengebieden die aangedaan zijn bij bvFTD en de psychiatrische aandoeningen schizofrenie en bipolaire stoornis overlappen. Daarnaast vonden we dat mensen met de taalvariant van FTD, naast de problemen met de taal, ook symptomen hebben die betrekking hebben op gedrag en emotieregulatie.

Biologische profielen

We hebben ons niet alleen beziggehouden met het klinsiche profiel van rtvFTD maar ook hebben we de oorzaak van dit unieke FTD subtype geprobeerd te achterhalen. We hebben daarvoor onderzocht welke genetische mutaties, biologische profielen en welke onderliggende pathologieën de rechter temporale kwab beïnvloeden. Deze kennis kan worden gebruikt om curatieve behandelingen te ontwikkelen.

Promotieplechtigheid

De promotieplechtigheid vindt plaats in de Aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De verdediging van het proefschrift is ook online te volgen zijn via het YouTube kanaal van bureau pedel – Vrije Universiteit (https://www.youtube.com/c/VUBeadlesOffice ).

Top
Volg ons via