Doneer nu

Promotie Daniela Bertens

Datum: 12 april 2021 Promotie Daniela Bertens
Delen

Het onderzoek van Daniela Bertens richt zich op het gebruik van alzheimerbiomarkers voor klinisch onderzoek en voor de dagelijkse praktijk. Om de waarde te bepalen, is kennis over de pathofysiologie van de ziekte van Alzheimer essentieel. Bertens deed onderzoek met data van het Amsterdam Dementia cohort en middels een enquête onder Europese clinici met cognitie als aandachtsgebied.

Inzicht in de onderliggende pathofysiologie van alzheimer kan aanknopingspunten geven voor nieuwe onderzoekstrategieën en therapieën, maar kan ook behulpzaam zijn om in de klinische praktijk meer zekerheid te krijgen over de diagnose en de prognose, resulterend in betere begeleiding en zorg van patiënten met een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer.

Neuroloog in het cognitieve veld

Daniela Bertens werkt sinds 2016 in het OLVG als neuroloog in opleiding. De laatste jaren heeft zij haar opleiding gecombineerd met het afronden van haar proefschrift. Ze is momenteel in de laatste fase van de opleiding en hoopt daarna als neuroloog in het cognitieve veld te gaan werken.

Promotie en online proefschrift

Proefschrift: The use of biomarkers in non-demented patients for clinicaltrial design and clinical practice
Promotie: 14 april 2021 om 11:45
Promotoren: prof.dr. P. Scheltens
Copromotoren: dr. PJ Visser en dr. B.M. Tijms

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidies van Lipididiet (Framework Programme EU) en EMIF-AD (funding Innovative medicine initiative EU), Brain Research Center en VUmc fonds.

 

Is alzheimer vast te stellen via het oog?

Top
Volg ons via