Doneer nu

Promotie Arno de Wilde

Datum: 16 maart 2021 Promotie Arno de Wilde
Delen

Van biomarkers naar de dagelijkse klinische praktijk van cognitieve stoornissen

Het onderzoek van Arno vond grotendeels plaats in de context van het Alzheimer Biomarkers In Daily practicE (ABIDE) project, dat gefinancierd is door ZonMW. ABIDE richt zich op het vertalen van beschikbare kennis over biomarkers bij patiënten met milde cognitieve stoornissen (MCI) en dementie naar de dagelijkse klinische praktijk. De Wilde implementeerde de amyloïd PET-scan in de dagelijkse praktijk van een geheugenkliniek en liet in een prospectief cohort (n > 500) zien dat de diagnostische test bijdraagt aan het stellen van een accurate etiologische diagnose. Met een betere diagnose kunnen patiënten en hun mantelzorgers een duidelijker prognose krijgen.

Over ABIDE

Het ABIDE-project zich gericht op het vertalen van kennis over diagnostische testen (MRI-scan, hersenvocht of PET-scan) naar de dagelijkse klinische praktijk. Met behulp van deze diagnostische testen kunnen artsen al langere tijd bepalen of iemand kenmerken van de ziekte van Alzheimer heeft. In de dagelijkse praktijk was het gebruik van deze testen vaak een uitdaging. Want wanneer gebruik je welke test? Hoe vertel je de uitslag aan een patiënt? En hoe betrek je patiënten en naasten bij keuzes rondom deze diagnostiek? Het ABIDE project is aan de slag gegaan met deze vragen. ABIDE onderzocht wat de beste toepassingen van MRI-scans, hersenvochtbepaling en PET-scans was en richtte zich op het betrekken van patiënten en mantelzorgers bij diagnostische dilemma’s.

Promotie Arno de Wilde

Op woensdag 17 maart om 11:45 uur is de promotie van Arno de Wilde in de aula van de faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.
De titel van zijn proefschrift is: Visualizing Brain Amyloid-beta Pathology.

Promotoren
prof.dr. P. Scheltens
prof.dr. W.M. van der Flier
prof.dr. B.N.M. van Berckel

Dit onderzoek valt onder het ABIDE project. ABIDE is mogelijk gemaakt door subsidies van het Memorabel-programma van ZonMw in het kader van Deltaplan Dementie. PET-scans werden bekostigd door Piramal Neuroimaging, dat nu Life Molecular Imaging heet. Verder steunen Health-Holland en Alzheimer Nederland het project.

Top
Volg ons via