Doneer nu

U waardeert ons via de patiëntervaringsmonitor met 8,7

Datum: 29 december 2021 U waardeert ons via de patiëntervaringsmonitor met 8,7 2
Delen

Wij verbeteren voortdurend onze zorg- en dienstverlening. Uw ervaringen en tips zijn een belangrijke bron van informatie. We doen daarom onderzoek onder onze patiënten naar hun ervaringen met onze geheugenpoli. Sinds begin 2020 zet Alzheimercentrum Amsterdam, onderdeel van de afdeling neurologie van Amsterdam UMC de patiëntervaringsmonitor (PEM) in.

Patiënten ontvangen een week na hun afspraak op de polikliniek, een belafspraak of videoconsult een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Door dichter op deze afspraak te meten, kunnen patiënten hun ervaringen van het bezoek zich beter herinneren. Een onafhankelijk onderzoeksbureau, Expoints, voert de meting uit.

Vrijwillig en anoniem

Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij weten dus niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen we niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

Resultaten 2021

U waardeert ons via de patiëntervaringsmonitor met 8,7 1

Hierboven is een verdeling van de respons te zien. In de donut is de netto respons in procenten te zien. De netto respons is het aantal patiënten dat de vragenlijst heeft ingevuld (deels of volledig) gedeeld door het totaal aantal patiënten waar de feedbackuitnodiging per mail is aangekomen. In 2021 hebben 448 patiënten de vragenlijst ingevuld.

U waardeert ons via de patiëntervaringsmonitor met 8,7 3

In de grafiek hierboven zijn de scores op de vragen te zien, in volgorde van de patiëntreis (het proces wat een patiënt doorloopt binnen de door jouw gemaakte selectie bij navigatie). De scores zijn percentages van de respondenten die hebben gekozen voor het meest positieve antwoord (met de waarde 10). Bij ‘Standaard PEM vragen’ staan de generieke vragen die voor elk UMC gelden. Bij ‘Aanvullende vragen’ staan de vragen die specifiek zijn voor het UMC of de afdeling; extra vragen die niet verplicht zijn. Bij deze vragen kan een score tussen de 0 en 10 worden behaald.

U waardeert ons via de patiëntervaringsmonitor met 8,7 4
In het overzichtje hierboven staan de hoogst en laagst scorende standaard PEM vragen. De scores zijn percentages van de respondenten die gekozen hebben voor het meest positieve antwoord (met de waarde 10). Zo zien we bij welke onderwerpen verbeterpotentieel zit.

Wat doen wij met de resultaten?

De resultaten geven ons inzicht in wat patiënten goed vinden gaan, maar ook wat nog beter kan. We gebruiken dit om de zorg- en dienstverlening binnen ons ziekenhuis te verbeteren. Daarnaast kan een samenvatting van de resultaten worden gebruikt door zorgverzekeraars (voor zorginkoop-informatie), en door patiënten (voor keuze-informatie).

Video over vragenlijsten

In onderstaande video krijgt u meer informatie over het invullen van vragenlijsten over ervaringen met de zorg.

Meer informatie

Op de website van Amsterdam UMC vindt meer informatie

Top
Volg ons via