Doneer nu

Alzheimer SOCKS halen €380.000,- op voor alzheimer-onderzoek

Datum: 14 februari 2019 Alzheimer SOCKS halen €380.000,- op voor alzheimer-onderzoek
Delen

De Alzheimer SOCKS-campagne was dit jaar weer een groot succes. Er zijn ruim 66.000 paar sokken verkocht met een totaalopbrengst van €380.000,-. Dit geld gaat naar het onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

De ziekte van Alzheimer en de andere ziekten die dementie veroorzaken zijn zeer complex. Onderzoek naar oorzaken en oplossingen heeft al verschillende successen opgeleverd maar er is nog steeds veel geld nodig. Samen met andere centra, ook internationaal, doet Alzheimercentrum Amsterdam onderzoek naar dementie: voorkomen en behandelen. Een recent voorbeeld is het deze week gepubliceerde onderzoek van dr. Rik van der Kant naar de invloed van HIV-medicatie op de stapeling van alzheimereiwitten, door beïnvloeding van de cholesterol huishouding in de hersenen. Philip Scheltens, neuroloog en directeur Alzheimercentrum Amsterdam “Voor goed onderzoek naar de oorzaak en behandeling van dementie zijn 3 dingen nodig: geld, inspiratie en talent. Het talent is ruim aanwezig in ons centrum; de inspiratie halen we uit de patiënten die we zien en ons vragen hen te helpen en het geld verkrijgen we onder andere door deze fantastische actie!.”

Meer inzicht in diagnose en behandeling

Met de opbrengst van Alzheimer SOCKS 2018 kan Alzheimercentrum Amsterdam verder met onderzoeken naar antistoffen die het alzheimereiwit verminderen en naar vasculaire risicofactoren, zoals bloeddruk en cholesterol en andere leefstijlfactoren, die mogelijk een gunstige invloed hebben op het uitstelen van Alzheimer.
Ook het onderzoek naar individuele risico voorspellingen staat op de prioriteitenlijst. Voor het laatste is onderzoek naar ‘biomarkers’ in bloed, hersenvocht en hersenscans van enorm belang. Voor het vervolgonderzoek van de groep van onderzoeker Rik van der Kant, waarbij de werking van het HIV- medicijn bij alzheimerpatiënten nader wordt getest, is ook nog heel veel geld nodig.

Doel opbrengt

De ongelooflijke mooie opbrengst wordt besteed aan het verder ontwikkelen van biomarkers voor de diverse vormen van dementie in bloed en hersenvocht, dit onder leiding van hoogleraar Neurochemie Charlotte Teunissen. Lees hier meer over dit onderzoek.

Top
Volg ons via