Doneer nu

Item Nieuwsuur over werkzaamheden Philip Scheltens

Datum: 13 oktober 2021 Item Nieuwsuur over werkzaamheden Philip Scheltens

Gisteravond zond Nieuwsuur een item uit waarin onder andere aandacht werd besteed aan de verschillende functies van Philip Scheltens. Tijdens de uitzending van Nieuwsuur werd ingegaan op een aantal punten. Wij geven hieronder een toelichting.

Vanavond zendt Nieuwsuur een tweede item uit naar aanleiding van de uitspraak van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) over het medicijn Aducanumab. Hierbij zijn we niet betrokken en er is niemand van Alzheimercentrum Amsterdam gehoord.

 

Reactie van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC
“De Raad van Bestuur heeft aan Nieuwsuur laten weten dat hij niet twijfelt aan de intentie van prof. Scheltens om in zijn werkzaamheden het belang van alzheimerpatiënten altijd op de eerste plaats te zetten, en hem kent als een bevlogen neuroloog die zich in zijn hele carrière met hart en ziel wijdt, en heeft gewijd, aan de zorg voor patiënten met deze invaliderende ziekte.”

 

Doel werkzaamheden Philip Scheltens

Professor Philip Scheltens zet zich al ruim dertig jaar met hart en ziel in om oplossingen te vinden voor de ziekte van Alzheimer en andere hersenziektes die dementie veroorzaken. Gedurende al die jaren heeft hij met grote voortvarendheid geijverd om deze verschrikkelijke ziekte op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.
Al zijn werkzaamheden hebben tot doel het onderzoek naar en behandeling van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, te stimuleren en vorm te geven zodat er voor patiënten met dementie en hun naasten een oplossing komt. Hierbij zoekt Scheltens steeds nieuwe mogelijkheden waaronder, de samenwerking met verschillende fondsen en bedrijven.

Diagnostiek

Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, is een gespecialiseerd centrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Onze visie is dat patiëntenzorg en wetenschap hand in hand gaan om zo dichter bij oplossingen te komen voor dementie. Ongeveer twee derde van de mensen die bij het centrum gezien worden, komt voor een second of third opinion. Onderzoeken elders hebben geen uitsluitsel gegeven.
Het merendeel van de mensen die ons centrum bezoeken, is relatief jong (jonger dan 75 jaar). Bij het centrum doen we daarom standaard uitgebreidere diagnostiek dan bij veel andere geheugenpoli’s. De diagnostische onderzoeken, zoals ook de ruggenprikken, hebben primair een diagnostisch doel. We vragen tevens toestemming aan patiënten om hun medische gegevens en lichaamsmateriaal te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we uitsluitend na toestemming van de patiënt via informed consent.

Deelname aan onderzoek

Alzheimercentrum Amsterdam vindt het belangrijk dat patiënten die dat willen en die ervoor in aanmerking komen, kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Daarom attenderen de neurologen patiënten op de mogelijkheden die er zijn om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek binnen Alzheimercentrum Amsterdam (onderzoek naar oorsprong, diagnose & prognose) en op de mogelijkheid om deel te nemen aan medicijnonderzoek bij Brain Research Center.

Brain Research Center

In 2009 nam Philip Scheltens het initiatief voor de oprichting van Brain Research Center, voor het uitvoeren van medicijnonderzoek, teneinde commercieel onderzoek te scheiden van academisch onderzoek.
Patiënten in Nederland kunnen zich aanmelden voor eventuele deelname aan medicijnonderzoek bij Brain Research Center. Dit bedrijf is een onafhankelijk, ISO-gecertificeerd onderzoekscentrum, gespecialiseerd in onderzoek naar nieuwe medicijnen tegen hersenziekten, zoals alzheimer, MS en depressie. Brain Research Center heeft vestigingen in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle en is officieel partner van Amsterdam UMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Isala.

Werkzaamheden LSP

Scheltens wil in de laatste jaren van zijn carrière zijn kennis over de ziekte en zijn zeer uitgebreide netwerk inzetten om te zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar komen zodat bedrijven effectieve medicijnen kunnen ontwikkelen om dementie te bestrijden. Na overleg met de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC werkt Scheltens sinds oktober 2020 parttime voor Alzheimercentrum Amsterdam en parttime voor Life Sciences Partners (LSP).
LSP is de grootste investeerder in Life Science in Europa. Scheltens geeft leiding aan het LSP Dementia Fund dat wereldwijd investeert in start-up-biotechbedrijven die innovatieve geneesmiddelen of medtechtoepassingen ontwikkelen voor neurodegeneratieve ziekten die leiden tot dementie. De werkzaamheden van Alzheimercentrum Amsterdam en LSP zijn duidelijk gescheiden en over de aanstelling van Philip Scheltens is open gecommuniceerd.

Verbeterpunten

De vragen van Nieuwsuur hebben ons er nog eens op geattendeerd dat transparantie over verschillende functies van onze specialisten belangrijk is. Wij zullen eraan blijven werken om – onder meer via onze website – die duidelijkheid te geven.

Meer informatie

Top
Volg ons via