Doneer nu

Raad van advies van Nationale dementiestrategie

Datum: 22 september 2021 1
Delen

Op Wereld Alzheimer Dag is de Raad van advies van de Nationale Dementiestrategie bekend gemaakt door Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van de raad is om hun inzichten en kennis in te zetten voor mensen met dementie. Met als uiteindelijk doel dementie de wereld uit te krijgen.

Hoogleraar, neuroloog en directeur van Alzheimercentrum Amsterdam Philip Scheltens is ook een van de leden. Hij heeft een essentiële bijdrage geleverd aan de ‘emancipatie’ van de ziekte van Alzheimer: met grote voortvarendheid hielp hij om deze verschrikkelijke ziekte op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten in binnen- en buitenland. Ook Jetske van der Schaar, ervaringsdeskundige en belangenbehartiger voor erfelijke dementie en onderzoeker bij Alzheimercentrum Amsterdam is lid van de raad.

Naast Philip Scheltens en Jetske van der Schaar zijn de andere leden: Marijn van Ballegooijen – wethouder van de gemeente Amstelveen, Rens Brankaert – onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogeschool, Kay Deckers – universitair docent aan Maastricht University en onderzoeker bij AlzheimerCentrum Limburg, Gerda Havertong – bestuurder en (mede-)oprichter van Stichting Wiesje, Lia de Jongh – bestuurder bij Topaz, organisatie voor verpleeghuiszorg, Ernst van Koesveld – directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, Nienke Nieuwenhuizen – specialist ouderengeneeskunde, Marjan Rintel – President-directeur Nederlandse Spoorwegen, Teun Toebes – student en woont in een verpleeghuis met mensen met dementie en Gerjoke Wilmink – directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.

Nationale dementiestrategie in vogelvlucht

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 280.000 mensen met dementie. De huidige prognose is dat dit aantal stijgt tot ongeveer 420.000 in 2030 en 520.000 in 2040. De zorgkosten voor dementie zullen navenant stijgen: van € 6,6 mld. in 2015 naar € 15,6 mld. in 2040 . Dementie ontwikkelt zich daarmee tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste aandoening.

Mensen met dementie verliezen in toenemende mate hun cognitieve vaardigheden. Dit heeft grote invloed op niet alleen het leven van de mens met dementie, maar ook op zijn naasten. Iemand met dementie heeft steeds meer ondersteuning en begeleiding nodig, hoewel hij fysiek nog tot veel in staat is. Op een gegeven moment is 24-uurs toezicht nodig. Door de cognitieve achteruitgang ‘verdwijnt’ ook langzaam de geliefde persoonlijkheid. Dit leidt tot een jarenlang rouwproces voordat de patiënt is overleden. De combinatie van deze factoren maakt het leven met iemand met dementie extra zwaar. Vooral voor de partner, die vaak ook een hoge leeftijd heeft. Bij dementie op jonge leeftijd (<65 jaar) spelen ook kwesties als de aanwezigheid van (jonge) kinderen die nog thuis wonen en het wegvallen van inkomsten mee.

Sinds 2004 zet VWS zich in voor dementie met de achtereenvolgende programma’s Landelijk Dementieprogramma (2004 – 2007), Programma Ketenzorg Dementie (2008 – 2012) en Deltaplan Dementie (2013 – 2020). Bovenstaande ontwikkelingen zijn belangrijke redenen om de inzet van VWS op dementie niet alleen voort te zetten, maar vanaf 2021 ook te intensiveren in de vorm van de nationale dementiestrategie 2021-2030.

> Lees hier meer over de Nationale dementiestrategie

Benieuwd naar wat u kunt doen?

Test uw kennis in de gratis online training op de website van Dementievriendelijk | Samen dementievriendelijk. Dit is een initiatief van Alzheimer Nederland en en het ministerie van VWS.
Doe de gratis training van 15 minuten op Dementievriendelijk | Samen dementievriendelijk

Top
Volg ons via