Doneer nu

Hoger risico op overlijden onder dementiepatiënten tijdens corona-pandemie

Datum: 30 januari 2024 Hoger risico op overlijden onder dementiepatiënten tijdens corona-pandemie
Delen

Uit onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam blijkt dat dementiepatiënten tijdens de corona-pandemie een hoger risico hadden op overlijden dan vergelijkbare patiënten vóór de coronatijd. Die resultaten zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Alzheimers & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. Promovendus Els Bakker en collega’s onderzochten de impact van de corona-pandemie op sterfte bij geheugenpoli-patiënten, met behulp van een historische controle patiëntengroep.

Zorgen over snellere achteruitgang

Bakker vond in eerder onderzoek een snellere achteruitgang in het geheugen bij geheugenpoli-patiënten tijdens de corona-pandemie ten opzichte van historische controle patiënten. Het ging hierbij vooral om de mensen die (nog) geen dementie hadden. In het huidige onderzoek kwam naar voren dat de patiënten tijdens de corona-pandemie een hoger risico hadden op overlijden, in dit geval met name de patiënten met dementie.

Doodsoorzaken onderzocht

Voor dit project hebben de onderzoekers gegevens over doodsoorzaken gekoppeld via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor hadden zij niet alleen zicht op de sterftecijfers in de patiëntgroepen, maar ook een unieke inkijk op de oorzaak van overlijden. “Het hogere risico op overlijden onder de geheugenpoli-patiënten tijdens de corona-pandemie lijkt met name te wijten te zijn aan dood door een COVID-19 infectie”, aldus Bakker. “De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat deze patiëntenpopulatie niet alleen kwetsbaar was voor de effecten van de lockdown maatregelen in het algemeen, maar ook erg kwetsbaar voor de gevolgen van een COVID-19 infectie zelf.”

Goed gebalanceerde historische controle patiëntengroep

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van een speciale analyse om te onderzoeken of de coronatijd-patiënten goed vergeleken konden worden met de historische controle patiëntengroep. Hierdoor hadden de onderzoekers op het eerste meetpunt twee groepen die precies gelijk waren op onder meer leeftijd, geslacht en diagnose. Met als enige verschil dat één groep patiënten de corona-pandemie had meegemaakt, en de andere groep niet.

Onderzoek verlengd

Het onderzoek is onderdeel van een project waarin de impact van de coronatijd op mortaliteit wordt onderzocht bij mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Recent verlengde ZonMW de subsidie voor vervolgonderzoek naar effecten van corona op zorgconsumptie bij (pre-)dementie patiënten. Tevens zullen de onderzoekers de effecten op de tweedelijnszorg bestuderen.

Benieuwd naar het volledige artikel? Lees het hier.

Top
Volg ons via