Doneer nu

Heelmeesters project van kunstenares Gerda Maas

Datum: 14 juni 2016 Heelmeesters project van kunstenares Gerda Maas
Delen

De afgelopen maanden heeft kunstenares Gerda Maas (www.gerdamaas.com) geïnspireerd door het onderzoek van het Alzheimercentrum – gewerkt aan twee kunstwerken. De kunstwerken geven een indruk van afbeeldingen van de hersenen, zoals we die in het onderzoek bijvoorbeeld maken met MRI of PET scans, en verbindingen in de hersenen zoals we die bijvoorbeeld onderzoeken met MRI of MEG. Tot eind augustus zijn beide kunstwerken tentoongesteld in ons Alzheimercentrum. Verborgen Herinneringen I hangt beneden, in het domein van de wetenschap. Hubs hangt boven naast de balie, in het domein van de patiënten. De twee werken vormen een onzichtbare connectie tussen beneden en boven, en op deze manier dragen zij bij aan onze visie dat patiëntenzorg en wetenschap hand in hand gaan. Na augustus gaan de werken op tournee door Nederland, samen met een vijftiental andere kunstwerken die eveneens in het kader van het project De Kunst van het Ondernemen zijn gecreëerd.

Meer informatie vindt u hier

De werken

Heelmeesters project van kunstenares Gerda Maas

Hubs

Heelmeesters project van kunstenares Gerda Maas 1

Verborgen Herinneringen I

Kunstenares Gerda Maas – Heelmeesters project
Heelmeesters: Wiesje van der Flier & Marissa Zwan,  VUmc Alzheimercentrum

Inspiratie en onderzoek …

Na het gesprek op het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam met mijn heelmeesters Prof. Dr. Wiesje van der Flier en Dr. Marissa Zwan was ik doordrongen van het feit hoe ontzettend belangrijk het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer is. De oorzaak is een mysterie en de genezing ver weg.  Ik bekeek veel van het onderzoeksbeeldmateriaal, een M.R.I. , de PET scan, de D.T.I. enz. “Prachtig” beeldmateriaal gezien vanuit mijn fascinatie voor de Schoonheid van de Wetenschap.

Al speurend en lezend in het boek over het Alzheimer mysterie vielen mij de eiwitplaques  in de hersenen als een soort  “woekeringen” op. Deze “woekeringen” zag ik terug in de natuur als “parasieten” bij bomen en planten. Zoals het duivelsnaaigaren, de maretak, de heksenbezem, rozengallen enz.

Heelmeesters project van kunstenares Gerda Maas 5
Duivelsnaaigaren

Heelmeesters project van kunstenares Gerda Maas 4
Maretak

Heelmeesters project van kunstenares Gerda Maas 3
Heksenbezems

Heelmeesters project van kunstenares Gerda Maas 2
Rozengallen

Verder in mijn onderzoek  kwam ik via  de signatuurleer, een oude theorie die het uiterlijk van de plant koppelt aan delen van het menselijk lichaam waar deze “geneeskrachtig” voor zou kunnen zijn,  uit bij de natuur en de gulden snede van Euclides.  De gulden snede is een esthetische leidraad in de kunst de wetenschap en blijkt terug te vinden  in de natuur. De spiraalvormige kamers van een slakkenhuis groeien volgens de gulden snede. Zelfs in het hartslagpatroon op een E.C.G. is de gulden snede terug te vinden. De Fibonacci reeks  van Leonardo van Pisa vormt de rekenkundige basis van de gulden snede.  Mooie voorbeelden hiervan zijn  de opbouw van een bijenpopulatie en de spiraalsgewijze groei van zonnebloemzaden.

De uitwerking

Deze invalshoeken stuurden mij de nog meer de kant van de natuur op. Zou ik “hersenplakjes” kunnen vinden in de natuur om mijn eigen “hersenscan”  te kunnen maken?  JA ik heb ze gevonden “hersenplakjes” groeiden in mijn volkstuin. “Hersenplakjes” met minieme afwijkingen, vaatschade, eiwitplaques,  hersenkrimp…van welke plant laat zich raden…   Na het maken van de “hersenplakjes” volgt een avontuur, een interessante zoektocht tot het uiteindelijke object  klaar is . Verborgen Herinneringen I is mijn hersenscan geworden. In het gesprek met mijn heelmeesters vond ik het mooi te horen dat zij hun researchcentrum zien als de pijlers van de wetenschap waarop de behandelafdeling van het Alzheimercentrum  rust.

Daarom heb ik er voor gekozen om het object Verborgen Herinneringen I te plaatsen in het researchcentrum, dicht bij de onderzoeksbron.

Voor de behandelafdeling van het Alzheimercentrum heb ik een ander object gemaakt naar aanleiding van hubs, knooppunten in de hersenen. Ik drukte mijn vingerafdrukken, mijn persoonlijke database, in het polymeer en daarna kwam er een 23 karaats bladgoudvergulding overheen. Ik zie onze hersenen als het belangrijkste,  gouden centrum van ons leven. Hubs is een object met een verdichting van “hersencellen” .

De beide objecten zullen t/m eind augustus te bezichtigen zijn op de receptie van het Alzheimercentrum en het Alzheimerresearchcentrum.

Meer informatie vindt u hier

Top
Volg ons via