Doneer nu

Europees congres met als thema: Veerkracht en dementie: verder gaan dan de COVID-19 pandemie

Datum: 30 november 2021 Europees congres met als thema: Veerkracht en dementie: verder gaan dan de COVID-19 pandemie
Delen

Van 29 november tot 1 december is de 31e editie van het Alzheimer Europe Conference. Tijdens dit congres, wat ook dit jaar weer geheel digitaal is, delen dementie-experts uit heel Europa hun kennis om dementie tot een Europese prioriteit te maken. Deze editie staat in het teken van: “Veerkracht en dementie: verder gaan dan de COVID-19 pandemie”.

Vanuit Alzheimercentrum Amsterdam houden vijf onderzoekers een presentatie. Hieronder vertellen zij waar hun presentatie over gaat.

Heleen Hendriksen, promovendus en neuropsycholoog

Hendriksen

Heleen Hendriksen

Heleen vertelt over de doorontwikkeling van ADappt (www.ADappt.health). ADappt is een tool voor de geheugenpolikliniek om te ondersteunen in gezamenlijke besluitvorming en het interpreteren en bespreken van de verschillende testresultaten. Zorgverleners, patiënten en naasten gaven feedback op ADappt middels de ‘think out loud’ methode. Dit bleek een nuttige methode waarna een belangrijke verbeterslag kon worden gemaakt. Momenteel wordt ADappt getest in de klinische praktijk: de geheugenpolikliniek.

Els Bakker, promovendus en neuropsycholoog

Bakker

Els Bakker

De Corona pandemie stelt ons voor enorme sociale uitdagingen, zeker in tijden van een lockdown met maatregelen op het gebied van sociaal contact. Mensen met milde cognitieve klachten of dementie zijn vooral kwetsbaar voor de gevolgen van de Coronatijd, bijvoorbeeld door het stopzetten van ondersteunende zorg. Els vertelt over het POLAR project, hiermee willen we de psychosociale gevolgen van de Coronatijd onderzoeken bij mensen met cognitieve klachten en hun naasten. We hebben in de tweede Corona-lockdown van vorige winter een online vragenlijst voorgelegd aan mensen met dementie, milde cognitieve klachten, subjectief cognitieve klachten en naasten. Hierbij zien we dat vooral de naasten psychosociale klachten rapporteren, zoals eenzaamheid, stress en vermoeidheid. Mensen met cognitieve klachten en naasten zeggen vooral steun te halen uit familie en vrienden, en het doen van hobby’s. Toch lijkt het erop dat mensen met cognitieve klachten en hun naasten zich hebben aangepast aan het “nieuwe normaal”. Er worden namelijk in de tweede lockdown minder psychosociale klachten gerapporteerd ten opzichte van de eerste lockdown. Tevens zeggen mensen met cognitieve klachten meer steun te ervaren vanuit de omgeving in de tweede lockdown.

Aniek van Gils, promovendus en arts

Aniek van Gils

Aniek van Gils

Aniek haar presentatie gaat over de zin/of onzin van het gebruik van computer tools op de geheugenpolikliniek. In een vragenlijstonderzoek onder Europese clinici, patiënten en naasten (de zogenoemde eindgebruikers van deze tools) zochten we het uit. Wat we vonden is dat alle eindgebruikers positief zijn over het gebruik van tools voor ondersteuning van zowel de diagnose, het voorspellen van het beloop van de ziekte, als voor de communicatie rondom de diagnose dementie. Voor artsen is het belangrijk dat een tool nauwkeurig is en makkelijk in gebruik, patiënten en naasten vinden het belangrijk dat een tool puur wordt gebruikt ter ondersteuning en niet als vervanging van de arts. De resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijke stap in de ontwikkeling van computer tools voor de geheugenpolikliniek – zodat ze in de toekomst daadwerkelijk gebruikt kunnen gaan worden!

Jetske van der Schaar, promovendus

Schaar

Jetske van der Schaar

De titel van Jetske presentatie is: “Je hebt de ziekte van Alzheimer, maar (nog)  geen dementie”. Jetske presenteert over de overwegingen omtrent de diagnose de ziekte van Alzheimer op basis van biomarkers. Zij schreef een review over de verschillende overwegingen om alzheimerpathologie te openbaren, voordat de ziekte daadwerkelijk zichtbaar is. De perspectieven over de alzheimerdiagnose variëren breed, waarbij veelal sprake is van contradictie. Tevens wordt er vaak gefocust op de nadelige gevolgen van de diagnose. De bevindingen van het onderzoek voorzien clinici van een startpunt om het gesprek aan te gaan met patiënten over de op biomarker gebaseerde Alzheimerdiagnose.

Lisa Waterink, promovendus en neuropsycholoog

Waterink

Lisa Waterink

Lisa haar praatje gaat over veranderingen in leefstijlfactoren die relevant zijn voor (hersen)gezondheid tijdens de coronatijd. In een vragenlijst onderzoek vroegen wij registranten van Hersenonderzoek.nl of hun leefstijlgedrag positief, negatief of niet veranderd als gevolg van de coronarestricties. De meeste deelnemers rapporteerde geen verandering, echter als deelnemers verandering rapporteerde waren dit vaker een ongezonde veranderingen. Daarnaast werden ongezonde veranderingen vaker gerapporteerd door deelnemers die jonger waren dan 65, vrouw waren, alleen woonde, bang waren om een corona infectie op te lopen of al eerder geheugenklachten rapporteerde. De belangrijkste resultaten zijn dat specifieke groepen meer impact van de coronarestricties ervaren. Dit kan op de langer termijn van invloed zijn op hun (hersen)gezondheid. Daarom is het promoten van een gezonde leefstijl een belangrijk strategie om de impact van COVD-19 op (hersen)gezondheid te beperken. > meer informatie

Top
Volg ons via