Doneer nu

Promotie Colin Groot met predicaat cum laude

Datum: 6 april 2021 Colin Groot promoveert cum laude 1
Delen

Vandaag is onderzoeker Colin Groot cum laude gepromoveerd. De promotiecommissie en het College van Decanen hebben zowel het proefschrift van Colin Groot als zijn online verdediging vanmorgen beoordeeld en bevonden deze van excellente wetenschappelijke kwaliteit. Hierdoor krijgt hij naast de academische graad van doctor het predicaat cum laude.

Onderliggende factoren aan heterogeniteit in de ziekte van Alzheimer: Een integratie van onderzoeksmethoden

Colin Groot deed onderzoek naar de biologische en genetische factoren die ten grondslag liggen aan klinische verschillen (ook wel heterogeniteit genoemd) tussen mensen met de ziekte van Alzheimer. Met klinische verschillen bedoelen we waarom de ene persoon met de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld geheugenproblemen heeft, terwijl de andere taal- of andere klachten heeft. Colin en zijn team maakten gebruik van verschillende methoden om mensen op te delen in groepen op basis van klinische aspecten en keken daarna naar de verschillen in biologische en genetische factoren tussen deze groepen.

Bijeengenomen laten de resultaten zien dat er aanzienlijke heterogeniteit is tussen mensen met de ziekte van Alzheimer en een scala aan biologische en genetische factoren kunnen ten grondslag liggen aan deze heterogeniteit. Door heterogeniteit en de factoren die hieraan ten grondslag liggen in kaart te brengen kunnen onze resultaten bijdragen aan een accuratere en snellere diagnose, als ook een specifiekere prognose. Bovendien kunnen de resultaten met betrekking tot verschillen tussen mensen bijdragen aan het vergroten van de interpreteerbaarheid van resultaten uit klinische medicijn proeven. Tot slot, onze resultaten met betrekking tot klinische verschillen zouden ook gebruikt kunnen worden om huidige non-farmacologische behandelingen en toekomstige farmacologische behandelingen af te stemmen op de specifieke klinische klachten van het individu.

Promotie Colin Groot

Colin Groot is gepromoveerd op dinsdag 6 april om 11:45 uur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van zijn proefschrift is: Heterogeneity in Alzheimer’s disease: a multi-modal perspective

Promotoren
prof.dr. Wiesje van der Flier
prof.dr. Frederik Barkhof
Copromotor
dr. Rik Ossenkoppele

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidies van National Institutes of Health, Alzheimer Nederland en VUmc Fonds.

Is alzheimer vast te stellen via het oog?

Top
Volg ons via