Doneer nu

Alle donateurs bedankt!

Datum: 16 mei 2019 Alle donateurs bedankt!
Delen

Speciaal voor alle donateurs van Amsterdam UMC, locatie VUmc was er afgelopen dinsdag een donateursbijeenkomst. Onderzoekers vertelde met veel enthousiasme over hun onderzoek naar alzheimer, kanker en MS. Wat houdt hun werk in, wat hopen ze te bereiken en wat is de status van hun onderzoek. Onderzoek is de sleutel tot nieuwe behandelingen, medicijnen en genezing. De steun van alle donateurs aan ons wetenschappelijk onderzoek is essentieel en we zijn ze erg dankbaar.

Onze collega Nina Bleker, neuropsycholoog en promovendus, presenteerde haar studie in het 100-plus onderzoek. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van verschillende vormen van dementie. Maar het is net zo interessant om te kijken waarom iemand juist géén dementie krijgt. Want hoe kan het dat de één op een bepaald moment dement wordt, terwijl de ander geestelijk helder blijft tot op zeer hoge leeftijd?

“Met behulp van gezonde honderdplussers proberen wij het geheim van geestelijk gezond oud worden te ontrafelen. Deze kennis willen we in de toekomst gebruiken om mensen te helpen die wel vatbaar zijn voor dementie.”
Nina Beker
  Nina Beker

Om dit te onderzoeken wordt in het onderzoek het erfelijk materiaal van gezonde 100-plussers verzameld. Om zo veel mogelijk te weten te komen over de bijzondere eigenschappen van dit erfelijk materiaal wordt het DNA van deze mensen in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Nina doet onderzoek naar het functioneren van de hersenen van de 100-plussers.

Als we eenmaal aanwijzingen hebben welke erfelijke factoren beschermen tegen dementie willen we onderzoeken op welke manieren deze factoren zich anders gedragen in mensen die wel dementie ontwikkelen. Uiteindelijk willen we bepalen hoe deze factoren/mechanismen naar het gunstige effect kunnen leiden in de hersenen van mensen die geen dementie ontwikkelen. Deze kennis zou uiteindelijk weer kunnen leiden tot behandeling van patiënten met dementie.

Presentatie Nina Beker donateursdag

Top
Volg ons via