Alzheimercentrum Amsterdam

Over ons

‘Communiceren over diagnostiek’ en de rekentool ADappt zijn ontwikkeld op basis van resultaten uit het medisch wetenschappelijk onderzoeksproject ABIDE van het VUMC en het AMC. Vilans onderzocht hoe de uitkomsten vertaald konden worden voor toepassing in de dagelijkse praktijk. Dit project werd gefinancierd door ZonMW-Memorabel en uitgevoerd in de context vanuit van het Deltaplan Dementie.

Top
Volg ons via