Alzheimercentrum Amsterdam

Onderzoekers

Drs. Debbie Horsten

Debbie is neuropsycholoog en bezoekt de 100-plussers aan huis. Als ervaren bloedprikker neemt ze ook extra buisjes bloed af voor aanvullend onderzoek. Daarnaast houdt ze de website up-to-date, organiseert ze de 100-plus gerelateerde evenementen, onderhoudt zij contact met onze relaties en coördineert zij de media-uitingen over het 100-plus onderzoek.

Researchers

Drs. Esther Meijer

Esther is neuropsycholoog en werkt fulltime als onderzoeksassistent in het 100-plus onderzoek. Esther coördineert onder andere de werving en het inplannen van nieuwe deelnemers en de juiste data-invoer in de databases. Ook bezoekt zij de deelnemers aan huis. Daarnaast zorgt Esther ervoor dat alle documenten, waarmee gewerkt wordt in de studie, up-to-date zijn en zij regelt alle studie gerelateerde zaken betreffende de Medisch Ethische Commissie.

Drs. Kimberley van Vliet

Kimberley is neuropsycholoog en versterkt vanaf begin 2020 het 100-plus onderzoeksteam. Binnen het 100-plus onderzoek is zij verantwoordelijk voor de werving, het interviewen en neuropsychologisch testen van de deelnemers en het verwerken van deze data. Zij bezoekt de 100-plussers aan huis en fungeert als aanspreekpunt voor deelnemers en hun contactpersonen. Ook belt zij 100-plussers die hun hersenen aan het onderzoek doneren op voor een halfjaarlijkse follow-up.

Top