Doneer nu
Handleiding

Publicatie: Voorspellen van alzheimer door te kijken naar hersenverbindingen

maart 2022
Fellowship Wiesje Pelkmans

Wiesje Pelkmans

Voor een goed functionerend brein is goede communicatie tussen hersengebieden van groot belang. Deze communicatie gebeurt via hersenverbindingen. Door de ziekte van Alzheimer gaat de gezondheid van deze hersenverbindingen achteruit. Dit hangt samen met een achteruitgang van het denkvermogen, zoals het geheugen, de aandacht en de concentratie. Om de communicatie tussen hersengebieden te kunnen verbeteren is het van belang eerst de biologische basis van hersenverbindingen beter te begrijpen. Dit proberen we binnen het CONTINueD (Connectivity in Dementia) project te doen door informatie van verschillende type hersenscans te combineren.

Verschil in hersenverbindingen

Mensen met de ziekte van Alzheimer kunnen onderling veel van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld het denkvermogen gaat bij sommige mensen in een vroeg stadium van de ziekte  heel snel achteruit, terwijl bij andere mensen het denkvermogen jarenlang stabiel blijft.

De studie

Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen met slechtere hersenverbindingen een sneller ziekteverloop hebben. In de huidige studie hebben we een grens berekend voor slechte hersenconnectiviteit waarmee we patiënten classificeerden in een groep met ‘gezonde hersenverbindingen’ en een groep met ‘niet-gezonde hersenverbindingen’. De voorspellende waarde hiervan hebben we vervolgens getest in een andere onafhankelijke groep patiënten.

Uitkomst van de studie

De onderzoekers hebben een algoritme ontwikkeld om beter te voorspellen wie op korte termijn snel achteruitgaat. Hieruit blijkt dat in 65% van de gevallen juist voorspeld kon worden wie er binnen twee  jaar dementie zou ontwikkelen. Als we dit vervolgens combineerden met informatie over de grote van de hippocampus, een belangrijk hersengebied voor geheugen, en de aanwezigheid van het schadelijk alzheimer-eiwit Tau, verhoogde de juistheid van deze voorspelling naar 72%. Deze informatie is van belang voor het selecteren van de meest geschikte patiënten voor alzheimer geneesmiddelenonderzoek.

Video over hersennetwerken

Betty Tijms, associate professor bij Alzheimercentrum Amsterdam over “Toepassen van hersennetwerken als maat voor ziektebeloop in de klinische praktijk”.

Meer informatie

DEEL
0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top
Volg ons via