Doneer nu

Privacy statement

28 augustus 2019

Deze Privacy Statement is van toepassing op de diensten van www.alzheimercentrum.nl. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. U dient zich ervan bewust te zijn dat Alzheimercentrum Amsterdam niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Alzheimercentrum.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alzheimercentrum.nl houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Beheer en onderhoud

Alzheimercentrum.nl wordt beheerd door medewerkers van Alzheimercentrum Amsterdam. De hosting en het onderhoud van alzheimercentrum.nl zijn ondergebracht bij Eenvoud Media. Voor contactgegevens van Eenvoud Media zie eerdergenoemde site.

2. Gebruik van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze producten of diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde, in Nederland geplaatste, servers van Eenvoud Media. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

Wij verzamelen verschillende gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Contactgegevens en eventueel gegevens over werk en / of beroep om eventregistraties te verwerken.
 • Contact en adresgegevens om een bestelling van een product uit te voeren.
 • Contactgegevens om uw vraag te beantwoorden en indien gewenst adresgegevens om u een informatiepakket toe te sturen.
 • Uw geslacht, contact- en adresgegevens om uw donatie te verwerken. Uw rekeningnummer om een periodieke schenking te verwerken.
 • Betalingsgegevens om uw betaling te realiseren.
 • Uw e-mailadres en voorkeur voor berichten gericht op ‘patiënten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden’ of ‘zorg professionals’ om u op de hoogte te houden.
 • Contactgegevens en gegevens over uw werk om uw aanvraag betreffende de ‘Amsterdam IADL Questionnaire’, AD appt of de supportgroepen te verwerken.
 • Uw naam en emailadres om een  reactie op het blog te plaatsen.
 • Uw emailadres om een vraag of reactie op het forum te plaatsen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Statement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wanneer u voor een eventregistratie, bestelling of in het kader van een donatie wilt betalen, worden de betalingen gerealiseerd d.m.v. de Payment Server Provider Mollie. Dit is een VUmc-brede regeling.

3. Bijzondere gegevens

Berichten op forum

Berichten op het forum zijn openbaar. Wij raden u af persoonsgegevens in deze berichten te plaatsen. Als u besluit een bericht op het forum te schrijven registreert u zich met uw e-mailadres. Uw emailadres wordt opgeslagen bij uw bericht, zodat de beheerders zien welk bericht van wie is. Uw emailadres is niet zichtbaar bij uw bericht. Het bericht op het forum is anoniem, alleen de datum waarop het bericht is geplaatst is zichtbaar. Wanneer u zich registreert om een bericht te plaatsen, dan geeft u daarmee toestemming het bericht openbaar op de website te plaatsen.

Wij kijken uit naar uw berichten en reacties op het forum. Wel behouden wij het recht berichten en reacties te verwijderen wanneer deze grof taalgebruik bevatten, anderszins aanstootgevend zijn, of rechten van anderen (zoals auteursrechten) schaden.

Reacties op het blog

Reacties op het blog zijn openbaar. Wij raden u af persoonsgegevens in deze berichten te plaatsen. Als u besluit een reactie op het blog te schrijven registreert u zich eerst met een gebruikersnaam en uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt geregistreerd, zodat de beheerders zien welke reactie van wie is. Wanneer u zich registreert om een bericht te plaatsen, dan geeft u daarmee toestemming de reactie openbaar op de website te plaatsen. Op het blog zijn uw naam en e-mailadres beiden niet zichtbaar voor andere gebruikers. Uw naam wordt niet getoond in verband met het beschermen van de privacy van deelnemers aan onderzoeken die mogelijk reageren.

Wij kijken uit naar uw reacties op het blog. Wel behouden wij het recht berichten en reacties te verwijderen wanneer deze grof taalgebruik bevatten, anderszins aanstootgevend zijn, of rechten van anderen (zoals auteursrechten) schaden.

4. Bewaartermijn van gegevens

Als u bij ons gegevens invult om een dienst of product af te nemen, dan bewaren wij uw gegevens. Gegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om het doel te bereiken (zie punt 2).

 • Contactgegevens en gegevens over werk nodig voor eventregistraties worden bewaard totdat het event heeft plaatsgevonden.
 • Contact en adresgegevens nodig om een bestelling van een product uit te voeren worden eenmaal in de twee weken verwijderd.
 • Contact- en adresgegevens om uw vraag te beantwoorden en/of u een informatiepakket toe te sturen worden eenmaal in de twee weken verwijderd.
 • Uw geslacht, contact- en adresgegevens nodig om uw donatie te verwerken en uw rekeningnummer om een periodieke schenking te verwerken worden eens in de twee weken verwijderd.
 • Betalingsgegevens worden eenmaal in de twee weken verwijderd.
 • E-mailadres en voorkeur om u op de hoogte te houden worden eens in de twee weken verwijderd van de website en uit het offline bestand wanneer u aangeeft geen mailings meer te willen ontvangen.
 • Contactgegevens en gegevens over uw werk, nodig voor uw aanvraag over de ‘Amsterdam IADL Questionnaire’, AD appt, en de supportgroepen worden eenmaal in de twee weken verwijderd van de website. Uw gegevens blijven offline bewaard tot uw aanvraag is afgerond.
 • Berichten op het forum en blog worden bewaard zo lang het bericht als actueel wordt beschouwd. Wanneer de informatie uit het bericht niet meer accuraat of verouderd is wordt deze verwijderd. Wanneer een heel onderwerp op het forum verouderd is, dan wordt deze afgesloten. De berichten worden dan verwijderd.
 • Gebruikersnaam (alleen voor blog) en e-mailadres nodig voor de plaatsing van berichten op forum en blog worden verwijderd als u geen berichten meer op het forum of blog heeft staan.

5. Inzien, veranderen of verwijderen van gegevens

U kunt de gegevens die u aan ons verstrekt heeft inzien, veranderen en verwijderen. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op. Zie onderstaand voor contactgegevens. Indien u zich heeft geabonneerd op een mailing, dan vindt u onderaan de mailing de mogelijkheid om u af te melden.

6. Derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Alzheimercentrum.nl gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: Autoriteit Consument & Markt en www.consuwijzer.nl.

Alzheimercentrum.nl maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstellingen te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
 • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Alzheimercentrum.nl gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. Alzheimercentrum.nl gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoet Alzheimercentrum.nl aan de Telecommunicatiewet en hoeft Alzheimercentrum.nl geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Alzheimercentrum.nl maakt voor het embedden van video’s gebruik van YouTube. YouTube hanteert eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies, zie hier het privacybeleid van Google.

8. Veiligheid

Registratie voor het forum, blog en events, versturen van berichten via het contactformulier en andere informatiestromen verlopen via een beveiligde verbinding.

9. Functionaris gegevensbescherming

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft twee functionarissen gegevensbescherming (FG). Dit zijn de contactpersonen van VUmc voor de bescherming van uw privacy.

 • Marcel van der Haagen  (FG voor patiëntenzorg en bedrijfsvoering)
 • Michel Paardekooper  (FG voor onderzoek en onderwijs)

Contact opnemen kan via privacy@vumc.nl.

10. Vragen en / of klachten

Indien u vragen heeft over de Privacy Statement of als u een klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. We controleren regelmatig of we aan deze Privacy Statement voldoen. In geval een wijziging van deze Privacy Statement nodig is, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Het is ook mogelijk om uw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alzheimercentrum Amsterdam
De Boelelaan 1118
1081 HT Amsterdam
020-444 0816
website-alzheimercentrum@vumc.nl

Top
Volg ons via