Doneer nu

Alzheimer Lab

> Initiatieven
> Onze Partners
> Wie wij zoeken

Toptalenten ondernemen voor Alzheimer

Uniek concept

Het Alzheimer Lab is een samenwerkingsverband van Amsterdam UMC en het bedrijfsleven. Het doel van het lab is om brainpower en organisatiekracht van toptalenten uit toonaangevende Nederlandse organisaties te bundelen om innovatieve fundraising projecten in de markt te zetten. Dit doen ze gedurende de tijd van ongeveer 1 jaar, naast de normale baan en onder begeleiding van KPMG, DDB en McKinsey voor een optimaal resultaat en leerzame ervaring. Alles ten behoeve van financiering van wetenschappelijk onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam.

Over het Alzheimer Lab

Mes snijdt aan twee kanten

Toptalenten uit uw bedrijf krijgen een onvergetelijke en leerzame ervaring om -met zijwieltjes- te ondernemen. Samen kunnen we op een unieke wijze een groot verschil maken in de strijd tegen Alzheimer.

Wat levert het op voor toptalenten én uw organisatie?

  • Platform voor young professionals om hun netwerk te verbreden
  • Gezamenlijk werken aan ondernemerschap
  • Persoonlijke ontwikkeling van toptalenten door het volgen van een programma vol inspiratie, team- en leiderschapsontwikkeling en onverwachte uitdagingen
  • MVO: overstijgende betrokkenheid en zichtbaarheid door op interactieve wijze een (sociaal) initiatief te creëren
  • Samen ondernemen voor de wetenschap verrijkt het innovatief vermogen van uw toptalenten – en daarmee uw eigen organisatie

Wat levert het op voor het alzheimeronderzoek en alzheimercentrum?

  • Een substantiële en structurele bijdrage voor cruciaal wetenschappelijk onderzoek, nodig om de oplossing dichterbij te brengen
  • Vrij-besteedbaar budget is broodnodig om snel nieuwe inzichten te kunnen opvolgen met onderzoek. Dat is in goede handen bij Alzheimercentrum Amsterdam, o.l.v. Prof. dr. Philip Scheltens een toonaangevende wereldspeler in alzheimeronderzoek en in goede handen van Alzheimercentrum Amsterdam, een toonaangevende wereldspeler in cutting-edge alzheimeronderzoek
  • Verbinden van de onderzoekswereld en het bedrijfsleven
  • Bouwen van unieke relaties voor de lange termijn – vergroten ambassadeurschap van Alzheimercentrum Amsterdam

De uitdaging van Alzheimer Lab

De teams worden uitgedaagd om op een innovatieve manier samen te ondernemen om zoveel mogelijk inkomsten voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te genereren. Deelnemers komen in één van de drie teams en zij zijn vrij om binnen kaders eigen invulling te geven aan fundrasing initiatieven, op basis van de volgende uitgangspunten:

De uitdaging

ANBI

Stichting Alzheimer Lab, statutair gevestigd te Amsterdam, is sinds 2 september 2014 aangemerkt als ANBI volgens artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit houdt in dat giften aan de Stichting zowel voor donateurs als voor de Stichting fiscaal voordelig zijn. Donateurs mogen de giften aftrekken van de inkomstenbelasting en de Stichting betaalt geen schenkbelasting. Hierdoor komt een groter deel van de giften ten goede aan de doelstelling van de Stichting.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht voor alle ANBI’s. Stichting Alzheimer Lab heeft de gegevens die volgens deze regeling op de website moeten staan, netjes bij elkaar gezet. U vindt deze overzichtelijk hieronder.

Naam:
Stichting Alzheimer Lab
Kortweg: Alzheimer Lab

Contactgegevens:
Stichting Alzheimer Lab
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

RSIN nummer:
854315913

KvK nummer:
61372773

Banknummer:
NL 52 ABNA 0491768575

Bestuurssamenstelling:
De bestuurssamenstelling van het Alzheimer Lab vindt u op pagina 3 van het jaarverslag 2018.

Statuten:
Statuten Stichting Alzheimer Lab

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording vindt u als onderdeel van het jaarverslag.

Contact

Neem dan contact op met Nicolle Dellaert
n.dellaert@amsterdamumc.nl of 06 – 12 71 48 86

Top
Volg ons via