Doneer nu

Prof. dr. R.M. Dröes

Partners

Onderzoeker afdeling Psychiatrie, VUmc

Werkzaam bij VUmc sinds
1983-1992 Vrije Universiteit, afdeling Bewegingswetenschappen
1992 Amsterdam UMC, loc VUmc, afdeling Psychiatrie

Aandachtsgebieden/specialismen
Psychogeriatrie

Onderzoekslijn
Zorg en ondersteuning bij dementie

Naam studie
JPND-MeetingDem; adaptive implementation and evaluation of meeting centers for people with dementia and their carers in Europe, Onvergetelijk museumproject, implementatie Veder methode in 24-uurszorg, Apps voor mensen met dementie, FIT-project (Assistive technology bij dementie), Ontmoetingscentra 3.0, Exergaming, Beslisboom app voor persoonsgerichte Natuurinterventies, Marie Curie-INDUCT (technologie voor mensen met dementie), Digitale Informatiedesk Effectieve zorg en behandeling bij dementie, Helpdesk Ontmoetingscentra / Scholing personeel ontmoetingscentra

Opleiding
Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit

Top
Volg ons via