Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam
Ga naar blog

STREAM VCI

Symptomatische behandeling van cognitieve beperkingen door vasculaire schade.

Projectleider: dr. N. Prins

Subsidiegevers: Alzheimer Nederland

Door schade aan de kleine bloedvaatjes van de hersenen kunnen er symptomen ontstaan zoals geheugenproblemen en problemen met planning en organisatie. Dit noemen we vasculaire cognitieve stoornissen (in het Engels: Vascular Cognitive Impairment, VCI). Tot op heden zijn er nog geen wetenschappelijk bewezen behandelingen om de symptomen bij deze groep patiënten te verminderen. Het doel van STREAM-VCI is om met medicijnen deze problemen te verminderen. Daarnaast onderzoeken we met behulp van moderne beeldvormingstechnieken of we de specifieke symptomen kunnen koppelen aan beschadiging van specifieke hersensystemen. Als dit zo is, dan biedt dat nieuwe aanknopingspunten voor de ontwikkeling van op de persoon afgestemde behandeling voor patiënten met cognitieve stoornissen bij vaatschade in de hersenen.

Projectleider: dr. N. Prins

Onderzoeker: drs. J. Leijenaar

Top