Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam

Onderzoekslijnen

De onderzoeksactiviteiten van Alzheimercentrum Amsterdam concentreren zich rond vier onderzoekslijnen: vroegdiagnostiek, interventies, vasculaire factoren en verschillen in verschijningsvorm.

Vroegdiagnostiek

De diagnostiek van dementie is zeer complex. Deze onderzoekslijn is gericht op het vinden van nieuwe methoden die kunnen helpen bij het stellen van de diagnose. Het onderzoek is voor een groot deel gericht op het vinden van indicatoren (ook wel markers genoemd) die kunnen voorspellen wie de ziekte van Alzheimer krijgt, vóórdat er sprake is van ernstige achteruitgang in het dagelijks functioneren. Tenslotte richt deze lijn zich ook op het vinden van indicatoren die geschikt zijn om het ziektebeloop te voorspellen (prognose) en te volgen door de tijd (monitoren).

Interventies

Deze onderzoekslijn is gericht op het vinden van therapie. Medicijnonderzoek (link naar subkopje) vindt grotendeels plaats in de vorm van contract research met grote farmaceutische bedrijven en vindt plaats bij het Brain Research Center. Niet alleen medicatie, maar ook andere (leefstijl)factoren kunnen van invloed zijn op het beloop en de symptomen van dementie. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar de invloed van bewegen, licht en voeding.

Vasculaire factoren

Dementie op oudere leeftijd heeft vaak meerdere oorzaken. Naast de ziekte van Alzheimer speelt ook schade aan de grote en/of kleine bloedvaten in de hersenen (cerebrovasculaire schade) een rol. Deze onderzoekslijn bestudeert het effect van deze schade aan bloedvaten in de hersenen in relatie tot het ontstaan van dementie.

Verschillen in verschijningsvorm

Er bestaan verschillende vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie en dementie met Lewy lichaampjes. Ook binnen de ziekte van Alzheimer zijn grote verschillen. Bij de ene patiënt staat vergeetachtigheid op de voorgrond, bij de andere patiënt zijn het juist andere symptomen, zoals traagheid of onhandigheid. Patiënten met dementie op jonge leeftijd presenteren zich vaak anders dan oudere patiënten. Deze onderzoekslijn richt zich op het vinden van biologische mechanismen die de verschillen in verschijningsvorm (dit heet ook wel endophenotype) kunnen verklaren.

Top
Volg ons via