Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam
Ga naar blog

LipiDiDiet

Een onderzoek naar het effect medische voeding op het geheugen.

Projectleider: prof. dr. Ph. Scheltens

Subsidiegever: EU

Looptijd: 2009 – 2015

Website: Lipididiet

In februari 2010 is de LipiDiDiet studie van start gegaan. Deze studie maakt onderdeel uit van een grootschalig Europees onderzoek. We onderzoeken of patiënten die naast hun normale voeding ook Souvenaid (medische drinkvoeding) gebruiken in de loop van de tijd minder achteruit gaan op het geheugen dan patiënten die een placebo product (een ‘nep-drankje’) gebruikt hebben. Eerder onderzoek liet zien dat Souvenaid wellicht een positief effect heeft op het geheugen bij patienten met de ziekte van Alzheimer. In LipiDiDiet onderzoeken we of we dit effect inderdaad terug zien in een grootschalig, Europees cohort van patiënten in het allereerste stadium van de ziekte. Om het effect van Souvenaid te meten testen we het geheugen van de deelnemers regelmatig met behulp van neuropsychologisch onderzoek. Daarnaast onderzoeken we het bloed en het hersenvocht en maken we MRI scans van de hersenen om een goed beeld te krijgen van de werking van Souvenaid.

Projectleider: prof. dr. Ph. Scheltens

Onderzoeker: drs. C. Briels

15 Europese ziekenhuizen inclusief VUmc en Danone.

In Nederland werken we samen met collega’s uit het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden en het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg

Top