Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam
Ga naar blog

Jonge MEG

Hersennetwerken van jonge dementie-patiënten onderzocht met MagnetoEncephalografie (MEG).

Projectleider: Dr. I. van Straaten

Subsidiegevers: Alzheimer Nederland

Looptijd: 2012 – 2016

Bij jonge patiënten zijn vaak weinig veranderingen zichtbaar op de gewone hersenscan (MRI). De structurele hersenafwijkingen zijn subtiel en dit bemoeilijkt de diagnose. Vermoedelijk is er in een vroeg stadium van de ziekte al wel sprake van een verstoring in de netwerken tussen de hersencellen. Met andere woorden, de hersencellen zijn er nog wel, maar gaan minder of anders met elkaar communiceren. Meer kennis over deze veranderingen leidt tot meer begrip van de verschillende vormen van dementie. Dat kan aanknopingspunten bieden voor nieuwe therapie, maar kan ook de diagnose verbeteren.

Het doel van deze studie is om ‘verstoorde netwerken’ te identificeren bij verschillende vormen van dementie. Met behulp van de hersenscan techniek MagnetoEncephaloGrafie (MEG) kunnen we hersenactiviteit met grote precisie meten. We kunnen hiermee zien in welke mate de hersenen zich in netwerken hebben georganiseerd, en waar de verschillen liggen tussen de patiënten met de verschillende vormen van dementie. We denken dat de verschillende vormen van dementie verschillende netwerken in de hersenen aantasten. Aan dit onderzoek doen niet alleen patienten met alzheimer mee, maar ook patiënten met minder vaak voorkomende vormen van dementie, zoals frontotemporale dementie, dementie met Lewy lichaampjes, corticobasale degeneratie en primair progressieve afasie.

Hersennetwerken in kaart gebracht met MagnetoEncephaloGrafie (MEG)

Projectleider: Dr. I. van Straaten

Onderzoeker: drs. M. Engels

Top