Doneer nu

CatCh-Cog

Projectleider: Dr. S.A.M. Sikkes

Subsidiegever(s): ZonMw Memorabel

Looptijd: 2014-2017

Website: CatCh-Cog

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met dementie is het van groot belang om inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte. Hiervoor zijn echter nog weinig geschikte meetinstrumenten beschikbaar. Het doel van ‘Capturing Changes in Cognition’ (afgekort CatCh-Cog)  is het ontwikkelen van een samengesteld meetinstrument, dat wel in staat is om het ziektebeloop in kaart te brengen. Dit instrument zal gericht zijn op het cognitief functioneren (zoals het geheugen, aandacht en vermogen om problemen op te lossen) en het alledaags functioneren. Met behulp van bestaande gegevens willen we het instrument samenstellen en in internationaal verband zullen we nieuwe gegevens verzamelen om het instrument te testen. Het streven is dat het nieuwe instrument met één getal kan aangeven hoe iemand functioneert, waardoor er in één oogopslag gezien kan worden of er sprake is van voor- of achteruitgang over een bepaalde tijd. Aan het onderzoek doen mensen met milde cognitieve stoornissen of de ziekte van Alzheimer mee.

Alzheimercentrum Zuid-West Nederland

Universitair Medisch Centrum Groningen

University of Edinburgh

Top
Volg ons via