Doneer nu

Beschermende factoren tegen Alzheimer

Projectleider: Dr. S.D. Mulder

Subsidiegever: Stichting Dioraphte

Looptijd: 2014 – heden

Wereldwijd lijden meer dan 40 miljoen mensen aan de ziekte van Alzheimer. Toch weten we nog steeds erg weinig over het ontstaan van deze ziekte en is er ondanks jaren van onderzoek nog steeds geen medicijn beschikbaar. Dit vraagt om een vernieuwende aanpak.

Diverse studies laten zien dat patiënten die kanker overleven een veel lagere kans hebben op het krijgen van de ziekte van Alzheimer in vergelijking tot patiënten zonder kanker. Op basis hiervan denken we dat immuuncellen en/of eiwitten in het bloed dusdanige veranderingen ondergaan bij kankerpatiënten dat dit beschermend kan werken tegen de ziekte van Alzheimer.

In deze studie willen we identificeren welke factoren in het bloed anders zijn bij longkanker patiënten in vergelijking met Alzheimer patiënten. Dit levert ons niet alleen inzichten op over het ziekteproces, maar geeft ook aangrijpingspunten voor therapie.

Dit effect is onafhankelijk Hierop gebaseerd hebben we een vernieuwende hypothese geformuleerd: moleculen betrokken bij kanker kunnen ons beschermen tegen het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Wat deze beschermende moleculen zijn en hoe ze tegen Alzheimer beschermen is nog volledig onbekend.

Projectleider: Dr. S.D. Mulder

Afdeling longziekten Amsterdam UMC

Top
Volg ons via