Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam
Ga naar blog

ABIDE

Indicatoren voor Alzheimerschade in de dagelijkse geheugenpoli-praktijk.

Projectleider: Prof. dr. W.M. van der Flier

Subsidiegever(s): ZonMw Memorabel

Looptijd: 2014 – 2018

Website: ABIDE

Met behulp van drie soorten diagnostische tests (MRI-scan, via hersenvocht of PET-scan) kunnen artsen bepalen of iemand kenmerken van de ziekte van Alzheimer heeft. Maar voor dokters is het vaak onduidelijk wanneer ze welke test moeten gebruiken. Bovendien betrekken zij patiënten en hun naasten nog te weinig bij keuzes rondom diagnostiek. Verder weten dokters niet goed hoe ze een testuitslag moeten vertellen aan een patiënt. In dit project worden deze problemen aangepakt door de beste toepassingen van MRI-scans, hersenvochtbepaling en PET-scans te selecteren, patiënten en mantelzorgers te betrekken bij diagnostische dilemma’s, beslisregels voor artsen te maken om te kiezen welke test wanneer nodig is en de communicatie met de patiënt over de testuitslagen te verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden daadwerkelijk ingevoerd in Nederlandse geheugenpoli’s.

AMC

UMCU

Vilans

Roche

Espria

B.V. Cyclotron

Piramal Imaging

10 lokale geheugenpoliklinieken

Top