Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam
Ga naar blog

ABIDE Delphi

Onderzoek naar de informatie die nodig is rondom de diagnostische onderzoeken en diagnose.

Projectleiders: Prof. dr. W.M. van der Flier & prof. dr. E.M.A. Smets

Subsidiegever(s): Health Holland

Looptijd: 2017 – 2018

Website: ABIDE

Iemand die de geheugenpolikliniek bezoekt ondergaat meerdere onderzoeken en uiteindelijk een diagnosegesprek. Het is belangrijk dat er goede informatie wordt gegeven tijdens en rondom deze bezoeken. Goede informatie zorgt ervoor dat mensen weten wat zij kunnen verwachten en welke opties zij hebben tijdens het proces. De huidige informatievoorziening is met name afgestemd op situaties waarbij iemand een diagnose dementie krijgt. Er zijn echter ook veel mensen die een geheugenpolikliniek bezoeken met geheugenklachten maar geen dementie. Het is belangrijk dat er richtlijnen komen voor de informatievoorziening voor deze groep.

Het doel van de ABIDE Delphi studie is een advies opstellen voor de informatievoorziening rondom geheugenpolikliniekbezoeken voor mensen die geen dementie hebben. Om dit advies op te kunnen stellen vragen wij aan 3 verschillende groepen wat zij belangrijke informatie vinden. Deze groepen zijn: 1) patiënten; 2) naasten van patiënten; en 3) zorgverleners op de geheugenpolikliniek. Zij kunnen op basis van hun persoonlijke ervaring anoniem in een vragenlijst hun mening geven over de verschillende onderwerpen die aan bod moeten komen in de informatie. Zo proberen we vast te stellen welke informatie voor welke groep belangrijk is. Deze informatie wordt toegepast in de klinische praktijk.

Heeft u, of een naaste van u, in de afgelopen 1,5 jaar een geheugenpolikliniek bezocht? Uw ervaring kan dan bijdragen aan het verbeteren van de zorg! Heeft u interesse om mee te doen aan ABIDE Delphi of wilt u meer informatie over wat deelname inhoudt? Klikt u dan op deze link.

Mensen die voldoen aan onderstaande criteria komen in aanmerking voor deelname:

U bent patiënt en heeft…

  • Aanwezigheid van geheugenklachten (‘subjectieve geheugenklachten’), een diagnose ‘milde cognitieve stoornissen’ (MCI) of beginnende dementie.
  • Niet langer dan 1,5 jaar geleden een geheugenpolikliniek bezocht.

U bent partner, vriend(in), of familielid van een patiënt en…

  • Uw naaste heeft (niet langer dan 1,5 jaar geleden) met geheugenklachten een geheugenpolikliniek bezocht.
  • U was bij één of meerdere van de afspraken op de geheugenpolikliniek aanwezig.

Projectleiders: Prof. dr. W.M. van der Flier prof. dr. E.M.C.A Smets

Onderzoeker: drs. A.D. Fruijtier

Top