Periodieke schenking

Wanneer u ervoor kiest om ons te steunen, zijn wij daar erg blij mee. Wij wijzen u dan ook graag op een mogelijkheid om zelf ook voordeel uit uw schenking te halen. Kiest u namelijk voor een periodieke schenking, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting! Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een gift te geven.

De voordelen op een rijtje:

  • Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er zijn géén minima en maxima aan verbonden.
  • Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kan aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 33% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus.
  • Uw toegezegde gift is via een onderhandse akte voor minimaal 5 jaar vastgelegd. Voor de akte wordt het model van de Belastingdienst gebruikt. Zo weet u zeker dat de vastlegging voldoet aan de eisen voor aftrek van uw inkomstenbelasting.
  • Voor het afsluiten van de akte hoeft u het huis niet uit, de akte krijgt u van ons thuisgestuurd.
  • VUmc Alzheimercentrum is voor langere tijd verzekerd van financiële steun voor het doen van wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Stap 1:

U vult het onderstaande formulier in en ondertekent dit.

Download het Periodieke Schenkingsformulier

U kunt ons ook machtigen om jaarlijks de donatie te incasseren, hiervoor kunt u deze betalingsvolmacht downloaden.

* VUmc Alzheimercentrum werft gelden via Stichting VUmc Fonds. Stichting VUmc Fonds heeft de ANBI-status

Stap 2:

Vervolgens stuurt u het ondertekende formulier (inclusief eventuele betalingsvolmacht) en kopieën van de benodigde legitimatiebewijzen zonder postzegel naar:
VUmc Alzheimercentrum
T.a.v. Sylvia Voogt, PK-1 Z044
Antwoordnummer 7700
1000 SN Amsterdam

Stap 3:

Na controle tekenen wij de aktes, en ontvangt u een exemplaar retour. Met deze akte heeft u het bewijs voor de Belastingdienst dat uw giften volledig aftrekbaar zijn.

Nieuwsgierig naar het voordeel voor u? Met deze schenkcalculator berekent u direct uw voordeel en dat van het VUmc Alzheimercentrum.

Top