Steun ons

Uw bijdrage helpt!

Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor de omgeving en treft niet alleen maar ouderen: ruim 10 procent van de patiënten krijgt de ziekte voordat ze 65 jaar zijn. Familie en vrienden zien machteloos toe hoe hun geliefden veranderen, tot ze zelfs niet meer herkend worden. Genezen kunnen we de ziekte van Alzheimer nog niet, maar in VUmc Alzheimercentrum werken we keihard aan onderzoek naar behandelmethodes.

U kunt dit kostbare, maar noodzakelijke onderzoek ook steunen door een bedrag naar keuze over te maken naar: IBAN NL 46 INGB 0000 0048 18 t.n.v. Stichting VUmc Fonds o.v.v. Alzheimercentrum. Iedere gift is welkom!

Doneer direct voor onderzoek om niet te vergeten!
Alle giften komen ten goede aan het onderzoek, veel dank voor uw steun.

Langere tijd steun bieden? Dat waarderen wij zeer! U maakt daarmee belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk, wat voortgang en continuïteit betekent bij meerjarige onderzoeksprojecten.

Periodieke afschrijving

U machtigt ons om elke maand/kwartaal/jaar een vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Vul de machtigingskaart in en stuur hem zonder postzegel op naar VUmc Alzheimercentrum, Antwoordnummer 7700, 1000 SN Amsterdam.

Periodieke schenking met overeenkomst 

Dit is een voordelige manier van geven wanneer u voornemens bent ons minimaal 5 jaar wil te steunen; u kunt deze gift namelijk volledig aftrekken van de belasting. Het VUmc Fonds die de gelden beheert voor VUmc Alzheimercentrum heeft een ANBI status. Zo kunt u meer geven zonder dat het u extra kost en levert u met uw gift een grotere bijdrage aan het waardevolle onderzoek van het VUmc Alzheimercentrum.

U kunt heel eenvoudig een onderhandse akte afsluiten, door dit formulier in te vullen en naar ons toe te sturen: VUmc Alzheimercentrum, Antwoordnummer 7700, 1000 SN Amsterdam.

Liever per post? Stuur een mail naar s.voogt@vumc.nl of bel met Sylvia Voogt via tel. 020 – 444 55 98.

Top