Alzheimercentrum Amsterdam

Verzendprotocol

Voor de afname en verzending van liquor voor het bepalen van de biochemische parameters Amyloid beta 1-42 (abeta42), totaal tau (tau) en hypergefosforyleerd tau 181 (Ptau), op de afdeling Klinische Chemie van het VUmc te Amsterdam geldt de volgende procedure:

Monsterafname

Liquor moet worden afgenomen in 10 ml steriele polypropyleen buizen (Sarstedt, cat. nr 62.610.018) en niet in de gebruikelijke steriele polystyreen buis van 12 ml. Na afname centrifugeren (1800 g, 10 min, 40C) en de liquor overpipetteren in 2 nieuwe polypropyleen buizen.

Opslag

De buizen bewaren in de koelkast.

Verzenden

1 buis (min. 2 ml liquor) gekoeld of bevroren verzenden (niet op vrijdag) naar de afdeling Klinische Chemie van het VUmc te Amsterdam. De 2e buis kan dan als reserve dienen indien er tijdens het transport iets fout gaat.

Aanvraagformulier

Er kan gebruik gemaakt worden van:

  1. Een eigen aanvraagformulier met daarop de patiëntgegevens, de aanvraag van abeta(1-42), tau en ptau en het adres waarnaar de uitslag verzonden moet worden. Of:
  2. Externe aanvraagformulier klinisch chemie VUmc met daarop vermeld alle patiëntgegevens en het adres waarnaar de uitslag moet worden verzonden. http://www.vumc.nl/aanvraag-kc

CJD:

Indien de patiënt verdacht is van CJD of vCJD dient dit duidelijk op het aanvraagformulier te worden aangegeven.

Adressering:

De samples graag sturen naar: VU medisch centrum Afdeling Klinische Chemie, PK 1 BR 011 t.a.v. Neurologisch Laboratorium De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam

Testfrequentie:

Iedere eerste en derde week van de maand. Uitslagen worden per post gerapporteerd.

Terugkoppeling:

Voor onze interne kwaliteitscontrole zouden wij het erg op prijs stellen van het beloop op de hoogte te worden gesteld, door toezending van een kopie van de ontslagbrief naar c.teunissen@vumc.nl.

Informatie over het verzendprotocol:

K. van Uffelen (kv.uffelen@vumc.nl)
tel: 020 – 4442660 /  faxnummer : 020 – 4443857

Inhoudelijke vragen:

Dr. C.E. Teunissen
tel: 020 – 4443680

Top
Volg ons via