Semantische dementie (SD)

Dementie is een algemeen begrip voor de achteruitgang van het denkvermogen en verandering van gedrag.  Op onderstaande illustratie kunt u zien welke functies de verschillende onderdelen van de hersenen hebben:De ziekte van Alzheimer 2

Semantische dementie (SD) is een vorm van dementie waardoor u problemen krijgt met taal en woorden niet meer begrijpt. Vooral het voorste deel van de linker slaapkwab (temporaalkwab) wordt bij deze ziekte aangetast. Dit gebied heeft een belangrijke rol bij de taalfunctie en het onthouden van betekenissen.

Klachten en beloop

Semantische dementie begint meestal sluipend; de eerste verschijnselen  bestaan eruit dat er minder goed op woorden wordt gekomen of dat de betekenis niet meer wordt herkend. Zo kan iemand bijvoorbeeld vragen: ‘Broccoli? Wat is broccoli?’ Meestal zoekt men dan naar woorden die er op lijken en praat men als het ware ‘omheen’. Ook kan het zijn dat er standaardwoorden of -zinnen worden gebruikt, bijvoorbeeld ‘je weet wel’. Omdat woorden minder goed begrepen worden en de betekenis ervan niet meer wordt gekend, is het moeilijker om gesprekken goed te volgen en kan men zich minder goed uitdrukken. Ook de communicatie wordt lastiger.

Mensen met semantische dementie houden een goed geheugen voor dagelijkse gebeurtenissen en vergeten bijvoorbeeld niet zomaar een afspraak. Geleidelijk zal het gedrag veranderen, bijvoorbeeld  door toenemende dwangmatigheid. Vaak raakt men wat meer op zichzelf gericht. De verschijnselen nemen in de loop van de tijd toe en uiteindelijk kunnen ook geheugenstoornissen optreden.

Hoe kun je semantische dementie krijgen?

De oorzaak van semantische dementie is niet bekend. De ziekte treft vooral mensen tussen het 40ste en 70ste jaar. In een klein aantal gevallen is het erfelijk. In dat geval komt sematische dementie bij meerdere familieleden voor en is verwijzing naar een erfelijkheidsdeskundige (polikliniek Klinische Genetica) zinvol.

Kun je semantische dementie behandelen?

Er bestaan geen medicijnen die semantische dementie kunnen remmen of genezen. Wel kunnen medicijnen worden voorgeschreven die bepaalde gedragsproblemen verminderen. In de begeleiding van patiënten met semantische dementie kan het dagritme dat u zelf aangeeft het beste uitgangspunt zijn. In de beginfase kan begeleiding door een logopedist zinvol zijn.

Top