Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam

Overig

Onderneem altijd actie, ook bij twijfel. Bespreek het eerst met de persoon zelf. Vaak erkent diegene zelf niet dat er wat aan de hand is, dit kan deel zijn van het ziektebeeld. Ontferm u in zo’n geval over de ander en neem hem of haar mee naar de huisarts, desnoods met een smoesje. Of u laat de huisarts bij u thuis komen. Deze kan namelijk een eenvoudige geheugentest doen en zelf de diagnose stellen of doorverwijzen naar een specialist.

Iemand weet aanvankelijk misschien niet wat er aan de hand is, maar hij beseft wel dat er iets mis gaat. Hij verliest geleidelijk aan grip op de wereld. Veel mensen met dementie bedienen zich in het begin van trucjes om de moeilijkheden voor anderen (en zichzelf) te verbergen. Ook brengt de ziekte veel onzekerheid, angst, verdriet, somberheid en opstandigheid met zich mee. In een later stadium lijkt het ziektebesef verloren te gaan en verdwijnen ook veel zorgen en angsten. De persoon leeft dan alleen nog in het hier en nu. Mensen met dementie blijven wel nog heel lang gevoelig voor sfeer en emoties van anderen.

Zodra bekend is waar iemand aan lijdt, is het mogelijk diegene te behandelen en te begeleiden. Het is belangrijk behandelbare oorzaken van de klachten uit te sluiten. Zo voorkom je dat mensen jarenlang met miskende klachten rondlopen en problemen krijgen op hun werk of in hun relatie, omdat niemand begrijpt wat er aan de hand is. Het belangrijkste voordeel van een vroege diagnose is dat iemand in het begin nog kan overzien wat er gaat komen. Dit gunt de patiënt nog de ruimte om mee te denken en autonoom beslissingen te nemen. Soms is het onoverkomelijk dat er besluiten genomen worden buiten medeweten van de persoon met dementie.

Nee, dat beeld klopt niet. Ook jongere mensen kunnen dementie krijgen. Vaak wordt dit niet tijdig herkend en wordt er in eerste instantie gedacht aan bijvoorbeeld een depressie of burn-out. Leeftijd speelt trouwens wel een rol: hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je de ziekte van Alzheimer krijgt. Bij jonge mensen is dementie vaker erfelijk of heeft het een zeldzamere oorzaak. Onderzoek heeft uitgewezen dat het vaak ruim zes jaar duurt voor de diagnose gesteld wordt bij jonge mensen.

Top
Volg ons via