Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam

Educatie Dementie

In het kader van de Campagneweek DementieEnDan (september 2013) is door Ireen van Ditshuijzen een aantal documentaires gemaakt. Daarnaast zijn educatieve clips ontwikkeld.

DementieEnDan

Campagne DementieEnDan laat zien wat er nog wél kan als iemand dementie heeft. Wat kun je doen met beweging, muziek en licht? We brengen hoopgevende ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied in beeld, en kijken ook naar laagdrempelige initiatieven zoals ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de wijk.

Ruim twee jaar filmde Ireen van Ditshuyzen vijf mensen met dementie en hun partners. Het resultaat is de documentaire-tweeluik DementieEnDan. Deze documentaire is via deze site te bestellen.

Educatieve Clips

Gebeurtenissen en beelden uit het leven van alledag vormen de basis voor lesmateriaal voor diverse opleidingen en beroepsgroepen. Door mensen in echte situaties te volgen, leer je kijken. Wat gebeurt er wanneer je iemand aanraakt, of diens favoriete muziek speelt? Verandert er iets in de ogen? Zie je een kleine glimlach?

Campagne DementieEnDan ontwikkelde educatieve clips voor mantelzorgers, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers dementie, scholieren/studenten VMBO, MBO, HBO, bankmedewerkers, gemeenteambtenaren en het notariaat. Dit zijn DVD’s met clips gemaakt op basis van materiaal dat voor het documentaire tweeluik is opgenomen, aangevuld met specifiek voor de doelgroep gefilmde opnames. De educatieve clips zijn voorafgaand en tijdens de campagneweek van 20 tot 29 september onder de doelgroepen verspreid. De clips zijn ook via deze site te bestellen.

Clips voor verschillende doelgroepen

Er zijn clips beschikbaar voor de volgende aandachtsgroepen:

Mantelzorgers

In de e-clips voor mantelzorgers ligt de nadruk op omgaan met dementie in het leven van alledag. Hoe gaat het bijvoorbeeld met internetbankieren en andere verantwoordelijkheden thuis? Wat is ketenzorg? Hoe bereid je je voor op de toekomst, een eventuele opname in een verzorgingshuis en vragen rond het levenseinde? Maar vooral : wat is er nog wel mogelijk om het leven zo aangenaam mogelijk te maken?

Huisartsen

Huisartsen geven aan handvatten nodig te hebben voor een tijdige diagnostiek en goede begeleiding. Hoe kunnen zij door goed kijken en kleine testen tijdig doorverwijzen voor neurologisch onderzoek? Wat is hun rol in de palliatieve zorg? En hoe kunnen zij mantelzorgers bijstaan met tips voor het leven van alledag?

Verpleegkundigen en casemanagers

Verpleegkundigen, casemanagers hebben een intensief contact met hun patiënten. Door oog te hebben voor hun levensverhaal en achtergrond kunnen ze veel voor hen betekenen. Dat is niet alleen prettig voor de dementerende, maar geeft ook de verzorgenden meer plezier in het werk.

Specialisten ouderengeneeskunde

Pijnbeleving bij dementie is een complex thema. Uit onderzoek blijkt dat pijn bij dementiepatiënten niet altijd wordt herkend en dan ook niet adequaat kan worden behandeld. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn: medicatie en dilemma’s rond het levenseinde, innovatieve therapieën met licht, muziek, beweging en voeding.

Scholieren, studenten in de zorg

Als jongeren meer begrijpen van de belevingswereld van mensen met dementie, kunnen zij zich beter in hun situatie inleven en inspelen op hun behoeften. Wat betekent het om te dementeren? Hoe zou je dan zelf graag benaderd en verzorgd willen worden? Het zijn vaak kleine dingen die het verschil maken, maar alles begint met goede bejegening.

Financiële en juridische dienstverleners

Wat doe je als iemand drie keer in de week zijn pincode kwijt is, of opeens een uitzonderlijk groot bedrag wil overmaken? Bankmedewerkers en notarissen zullen in de toekomst vaker te maken krijgen met cliënten met dementie. Maar hoe herken je ze? En hoe kun je hen vervolgens goed begeleiden en beschermen tegen kwaadwillende personen? Ook onderwerpen als wilsbekwaamheid en levenstestament komen aan bod.

Gemeenteambtenaren

Gemeentes gaan een steeds grotere rol spelen in de zorg. Alzheimer Nederland gaat zich daarom in hun educatie over dementie ook specifiek richten op gemeentelijke ambtenaren. Wat is dementie? En wat is er mogelijk om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden? Ambtenaren moeten oog krijgen voor dagelijkse situaties die voor mensen met dementie lastig zijn. Denk aan het pinnen bij de supermarkt en het openbaar vervoer.

Domotica en ICT

Technische hulpmiddelen als sensoren, dwaaldetectie en gps kunnen helpen om mensen met dementie langer veilig thuis te laten wonen, maar ook in veel zorginstellingen worden deze middelen toegepast. Internetcursussen als ‘Dementie de Baas’ ondersteunen de mantelzorger met persoonlijke begeleiding via een digitale coach.

Muziekgame

Vaak kunnen mensen met dementie die al in een toenemend isolement verkeren nog wel melodieën herkennen, muziek mee-neuriën en soms zelfs nog de tekst zingen. Dit geeft dementerenden even de grip op hun leven terug. Om jongeren in opleiding vertrouwd te maken met muziek waar ‘hun patiënten’ naar luisterden toen ze jong waren, ontwikkelen we voor VMBO / MBO opleidingen Zorg en Welzijn en HBO studenten Muziektherapie een interactieve muziekgame. Deze koppelt muziek uit een bepaalde periode aan belangrijke gebeurtenissen uit die tijd: de oorlog, de bevrijding, de wederopbouw, de jaren ’60 en ’70. De game geeft studenten meer inzicht in de muzieksmaak van patiënten van een bepaalde leeftijd, zodat zij via muziek affiniteit krijgen met het verleden van de patiënt. Zo wordt de kwaliteit van de dagelijkse omgang verbeterd.

Materiaal bestellen

Top