Alzheimercentrum Amsterdam

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum

De Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum heeft als doel de fondsenwervende activiteiten ten bate van het wetenschappelijk onderzoek actief te ondersteunen. Het bestuur komt jaarlijks drie tot vier keer bijeen om te vergaderen en onderneemt verschillende initiatieven om steun te vinden binnen het netwerk van de bestuursleden.

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd, de leden ontvangen geen beloning. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 9

Mr. A. Fluitman (voorzitter)
Voormalig voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 1

Wouter Bos
Voorzitter raad van bestuur VUmc

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 19

Dhr. H.M.T. Broeders
Senior partner McKinsey & Company

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 18

Dhr. M. Edixhoven
CEO Aegon Nederland

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 11

Drs. M. Meijer-Bergmans
Directeur-eigenaar Westergasfabriek

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 13

Dhr. S. Onnes
Voormalig partner Egon Zehnder

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 6

Drs. C. Princen
Voormalig lid raad van bestuur ABN Amro

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 12

Dhr. J. Saan
Eigenaar Koninklijke Saan

Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum 3

Dhr. R.M. Weisz
Directeur Timevest

RSIN / fiscaalnummer: 820850056

Het beleidsplan 2015-2019 van Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum kunt u hier lezen.

Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door Stichting VUmc fonds.

Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door de Stichting VUmc Fonds. Voor deze constructie is gekozen omdat:

 • Het VUmc Fonds een reeds bestaande rechtspersoon van VUmc is;
 • Het VUmc Fonds de financiële administratie en beheer van de gelden voor de diverse VUmc onderdelen verzorgt;
 • De administratieve kosten liggen veel lager dan ANBI en CBF norm;
 • Het VUmc fonds een ANBI status heeft waardoor gevers en het fonds geen belasting verschuldigd zijn over donaties;
 • Deze constructie vermenging met andere geldstromen van VUmc voorkomt: donaties gaan alleen en rechtstreeks naar het Alzheimercentrum voor onderzoek;
 • VUmc Alzheimercentrum meedeelt in de renteopbrengst van het totale vermogen;
 • Het VUmc Fonds zorgt voor beheer en verslaglegging in jaarrekening met accountantsverklaring.

De financiële jaarverslagen van het VUmc Fonds, met een overzicht van de inkomsten van VUmc Alzheimercentrum, vindt u hier.

Comité van Aanbeveling

 • Dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter)
 • Drs. R. Hooft Graafland
 • Drs. J. Bennink
 • Drs. R.W.P. Reibestein
 • Drs. F.B.M. Sanders
 • Mr. J.H. Schraven
 • Dr. H.H.F. Wijffels
 • Drs. F. van Houten (CEO Philips)
 • Youp van ’t Hek
 • Mw. M.J.A. van der Hoeven (voormalig minister van OC&W en Economische Zaken)
 • Mr. Alex R. Wynaendts (CEO AEGON NV)
 • Dhr. M.J.J. Boekhoorn
 • Dhr. drs. H. Zwarts

Ambassadeurs

 • Dhr. J.G. Van der Werf
 • Freek de Jonge (cabaretier)
 • Dr. W. Kok (Minister van Staat)
Top
Volg ons via