Onze organisatiestructuur

VUmc Alzheimercentrum is onderdeel van de afdeling Neurologie van het VUmc. VUmc Alzheimercentrum wordt gevormd door al diegenen die direct binnen de patiëntenzorg en/of het wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn, gehuisvest zijn binnen de fysieke omgeving van VUmc Alzheimercentrum en/of gefinancierd worden door VUmc Alzheimercentrum. Het team bestaat uit diverse disciplines gericht op de ziekte van Alzheimer, georganiseerd rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door een driekoppig managementteam, bestaande uit de directeur: Philip Scheltens, het hoofd Zorg: Evan van Egmond en het hoofd Onderzoek: Wiesje van der Flier.

Binnen het VUmc (en de VU) werkt VUmc Alzheimercentrum nauw samen met vele afdelingen en disciplines, de zogenaamde partners. Het wetenschappelijk onderzoek van VUmc Alzheimercentrum is ingebed in de Neuroscience Campus Amsterdam (NCA), het overkoepelende orgaan van alle neurowetenschappers binnen de VU.

Top