Alzheimercentrum Amsterdam

Onze organisatiestructuur

Alzheimercentrum Amsterdam is onderdeel van de afdeling Neurologie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Alzheimercentrum Amsterdam wordt gevormd door al diegenen die direct binnen de patiëntenzorg en/of het wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn, gehuisvest zijn binnen de fysieke omgeving van Alzheimercentrum Amsterdam en/of gefinancierd worden door Alzheimercentrum Amsterdam.

Het team

Het team bestaat uit diverse disciplines gericht op de ziekte van Alzheimer, georganiseerd rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door een driekoppig managementteam, bestaande uit:

  • Philip Scheltens, directeur
  • Wiesje van der Flier, hoofd Onderzoek

Binnen het Amsterdam UMC, locatie VUmc (en de VU) werkt Alzheimercentrum Amsterdam nauw samen met vele afdelingen en disciplines, de zogenaamde partners.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam is ingebed in de Neuroscience Campus Amsterdam (NCA), het overkoepelende orgaan van alle neurowetenschappers binnen de VU.

Top
Volg ons via