Alzheimercentrum Amsterdam

Promotie: Optimising biomarkers in cerebrospinal fluid.

Promotie: Optimizing use of diagnostics tests in memory clinics; the next step Datum: 18/10/2018

Op 18 oktober om 13:45 uur verdedigt Eline A.J. Willemse, haar proefschrift met als titel: Optimising biomarkers in cerebrospinal fluid. How laboratory reproducibility improves the diagnosis of Alzheimer’s disease.

Promotoren: prof. C.E. Teunissen en prof. dr. W.M. van der Flier

De verdediging vindt plaats in de aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. De promotie is het behalen van de academische graad van doctor, door het schrijven en publiekelijk verdedigen van een proefschrift.

Optimalisatie hersenvocht biomarkers voor ziekte van Alzheimer

Het onderzoek van Eline Willemse richt zich op het standaardiseren van het biomarker meetproces in het lab. Het doel hiervan is om biomarkers voor de ziekte van Alzheimer toe te kunnen passen in de kliniek. Want hoewel deze biomarkers al decennia geleden ontdekt zijn en hun klinisch nut hebben bewezen, zorgt grote variatie in de resultaten ervoor dat ze nog niet op grote schaal worden gebruikt. Daarom heeft Willemse zich gericht op het verminderen van de variatie in de biomarker resultaten. Eline Willemse promoveert 18 oktober bij Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Zo heeft Willemse verschillende tests die voor dezelfde nieuwe biomarker van de ziekte van Alzheimer, neurogranine, met elkaar vergeleken. Zij zag dat de drie tests allemaal een verschillend peptide van neurogranine detecteerden, maar dat de klinische informatie voor differentiaal diagnoses voor de ziekte van Alzheimer hetzelfde was. Neurogranine resultaten van deze verschillende testen kunnen hierdoor nu wereldwijd naar elkaar worden vertaald. Dit onderzoek sluit aan bij de huidige trend van ‘reproduceerbaarheid’ en helpt om veel sneller om afkapwaardes voor biomarkers in de kliniek vast te stellen.

Recent is er een biomarkertest ontwikkeld voor de Alzheimereiwitten die in plaats van met de hand door een robot kan worden uitgevoerd. Deze automatische test liet in eerdere studies veel minder variatie in de resultaten zien dan de handmatige test.  Maar hoe doet zo’n test het in de praktijk, dus in een klinische setting? Willemse heeft deze automatische bepaling getest in de diagnostische routine. Ze zag dat de resultaten heel goed overeenkwamen met de oude handmatige test. Sindsdien gebruikt het lab van Amsterdam UMC, locatie VUmc de automatische test voor het bepalen van de Alzheimereiwitten. De hoop en verwachting is dat deze automatische test de variatie in Alzheimer biomarkerresultaten wereldwijd drastisch gaat verminderen.

Top