Alzheimercentrum Amsterdam

Godvergeten: waardevol leven met dementie

Godvergeten: waardevol leven met dementie Datum: 22/03/2019

Dementie lijkt soms een godvergeten situatie: je vergeet jezelf en je wordt vergeten. Dementie gaat daardoor over de kernvragen van ons leven: wie ben ik nog? Wat is van waarde? Hoe kijkt de maatschappij hiernaar? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Godvergeten: waardevol leven met dementie’.

Deze vragen komen tijdens het symposium vanuit diverse gezichtspunten aan bod. Wie kan hierover beter aan het woord komen dan iemand met dementie zelf. Deze persoon zal ingaan op de vragen naar de waarde van leven met dementie vanuit het perspectief als ervaringsdeskundige. Daarnaast zal dementiedominee en ethicus Tim van Iersel dat doen vanuit theologisch en zingevingsoogpunt. Prof. dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, laat haar licht schijnen over hoe mensen met dementie hierin psychosociaal begeleid kunnen worden.

‘Mijn droom is een wereld zonder alzheimer,’ stelt prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam. Hij vertelt wat we vanuit medisch perspectief kunnen verwachten van het waardevol leven met, of wellicht wel ooit zonder, dementie.
Praktische informatie

Het symposium vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Tim van Iersel, Godvergeten. Gedachten over geloof en dementie, waarbij het eerste exemplaar tijdens het symposium wordt uitgereikt.

Datum: vrijdag 22 maart 2019, 13.30-16.30 uur.
Plaats: VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 2A-00.
Doelgroep: iedere belangstellende.
Kosten: € 15,00 per persoon, inclusief consumpties.
> Aanmelden en tickets

Programma

  • 13.30 Welkom en intro | Ruard Ganzevoort
  • 13.40 Overhandiging 1e exemplaar boek Godvergeten. Gedachten over geloof en dementie | Arjen van Trigt en Tim van Iersel
  • 13.45 Theologisch perspectief | Tim van Iersel
  • 14.10 Christiaan Meyboom in gesprek met Christa Reinhoudt: perspectief van ervaringsdeskundige | Christaan Meyboom + Christa Reinhoudt
  • 14.40 Maestroclass: bewegen en muziek bij dementie (Luchtdirigeren) | Richard van Roessel
  • 15.00 Pauze
  • 15.30 Rose-Marie Dröes: psycho-sociaal perspectief | Rose-Marie Dröes
  • 16.00 Philip Scheltens: biologisch en medisch perspectief | Philip Scheltens
  • 16.25 Tim van Iersel met afsluitende bijdrage, met Joke van Saane Joke van Saane en Tim van Iersel
  • 16.30 Afsluiting | Joke van Saane
   Borrel
Top
Volg ons via