Alzheimercentrum Amsterdam

Dementie Update 2019

Dementie Update 2019 Datum: 21/03/2019

De jaarlijkse Dementie Update, editie 2019, neemt een aantal actuele thema’s bij de kop. We starten de dag klinisch met aandacht voor ‘Alzheimer mimics’. Ziektebeelden die die zich niet presenteren als de ziekte van Alzheimer maar het toch zijn en andersom. Ook in de lezing van Sebastian Crutch, neuropsycholoog en onderzoeker aan de University College London, zal dit aan de orde komen. Met bijzondere aandacht voor het wonderlijke beeld van ‘posterior cortical atrophy’. Tevens zal er aandacht zijn voor een redelijk recent ontdekte groep van behandelbare vormen van dementie, die soms zelfs te genezen zijn.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-immuun encephalitis. In het tweede blok is er aandacht voor actuele onderwerpen, zoals leefstijlinterventies, cognitieve reserve en de relatie tussen hart en hersenen. Allemaal onderwerpen die roepen om aandacht van de clinicus practicus vanwege de praktische consequenties.

Na de lunch zetten we enkele spannende nieuwe ontwikkelingen in de schijnwerper: nieuwe medicatie; nu echt dicht(er)bij, het gecombineerd meten van functie en cognitie; klinisch en in de wetenschap en een tweetal nieuwe bloedtesten die het landschap van de diagnostiek radicaal gaan veranderen.

Tot slot, een aantal heel praktische en voor de zorg relevante onderwerpen zoals het levenstestament en de relatie tussen werk en dementie bezien vanuit het UWV-standpunt. We zijn trots en vereerd dat de kersverse hoogleraar Marjolein de Vugt de dag wil afsluiten met haar visie op goede, uitstekende zorg.

Bij de borrel hopen we dat eenieder met elkaar de gelegenheid neemt om het gebodene te bespreken, ervaringen uit te wisselen en de sprekers nog eens kritisch te bevragen.

De locatie is weer ‘De Bank’. Wees er snel bij, de capaciteit is beperkt tot 200 aanwezigen. De inschrijving is inmiddels gesloten.

 

Philip Scheltens

Directeur en Neuroloog Alzheimercentrum Amsterdam

 

PROGRAMMA

09.25 uur               Opening en welkom. Philip Scheltens

Kliniek
09.30-10.00 uur:    Rechts temporale FTD en andere mimics van                                              Alzheimer – Jort Vijverberg
10.00-10.30 uur:    Spectrum van auto-immuun encephalitis –                                                  Maarten Titulaer
10.30-11.00 uur:    Posterior Cortical Atrophy: the nature of the beast –                                  Seb Crutch

PAUZE

Van onderzoek naar kliniek
11.30-12.00 uur:     Het concept Cognitieve reserve –                                                               Anita van Loenhoud
12.00-12.30 uur:     De Hart-Brein as –                                                                                       Annebet Leeuwis
12.30-13.00 uur:     Zin en onzin van leefstijl interventies –                                                       Astrid Hooghiemstra

LUNCH

Onderzoek
14.00-14.20 uur:     Gaat er een therapie komen in 2020? –                                                       Niels Prins
14.20-14.40 uur:     Het gecombineerd meten van cognitie en functie –                                     Roos Jutten
14.40-15.00 uur:     Bloedtest voor amyloid en RT-QuiC test voor CJD –                                     Inge Verberk

PAUZE

Vragen uit de praktijk
15.30-15.50 uur:     Dementie en UWV –                                                                                   Aline Menthen
15.50-16.10 uur:     Levenstestament en de rol van de notaris –                                                 Erwin Kienhuis, notaris
16.10-16.30 uur:     Goede zorg, uitstekende zorg –                                                                 Marjolein de Vugt

BORREL

LOCATIE
ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

De locatie is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer.

De kosten voor deelname bedragen € 300 per persoon en voor artsen in opleiding en promovendi € 150 per persoon. Accreditatie is aangevraagd bij NVKG, NVN, V&VN en Verenso.

Voor vragen kunt u contact opnemen via 020 4440612 of via evenementen-alzheimercentrum@vumc.nl

Top
Volg ons via