Alzheimercentrum Amsterdam

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk: hoofdzaken en kopzorgen

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk: hoofdzaken en kopzorgen 1 Datum: 13/11/2018

SAVE THE DATE!

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk: hoofdzaken en kopzorgen

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk: hoofdzaken en kopzorgenHet Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is voor iedereen die werkt op een geheugen- polikliniek. De ambitie: de zorg voor mensen met geheugenproblemen verbeteren. Dit wil het NGN bereiken door vragen, onduidelijkheden en zorgen uit de praktijk boven tafel te krijgen en daar gezamenlijk oplossingen voor te zoeken of een standpunt over in te nemen.

Het NGN is opgezet vanwege een groeiende behoefte vanuit de geheugenpoliklinieken om, als professionals binnen deze setting, praktijkervaringen met elkaar te delen en over nieuwe wetenschappelijke inzichten en onderzoeksmethoden te discussiëren. Hiertoe werd eind 2016 het eerste NGN congres georganiseerd met als doel de diverse disciplines werkzaam op een geheugenpoli de gelegenheid te geven elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Het afgelopen jaar is door verschillende medische disciplines gewerkt aan een richtlijn voor milde cognitieve stoornissen (MCI). Naast andere relevante ontwikkelingen in de geheugendiagnostiek zal ook deze nieuwe richtlijn tijdens het NGN congres 2018 aan de orde komen. Verder onder meer aandacht voor de non-farmacologische behandeling van gedragsstoornissen bij ouderen met dementie en voor het landelijke kennisnetwerk Jong Dementie. Uiteraard is er weer volop ruimte voor casuïstiek en zal er ook dit keer een plenaire discussie plaatsvinden.

Download hier de flyer voor meer informatie. 

Heeft u verdere vragen? Neem dan contact op met het NGN via NGN@Vilans.nl

Top
Volg ons via