Alzheimercentrum Amsterdam

Wie mag deelnemen?

Wie mag deelnemen? 1

Ouder dan 100 jaar en niet dement

Bent u 100 jaar of ouder en werkt u graag in de tuin? Doet u elke dag aan gymnastiek of rijdt u nog auto? Bent u graag onder de mensen? Volgt u het nieuws iedere dag?

Om deel te nemen aan het 100-plus onderzoek hoeft u uiteraard niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen. Het belangrijkste criterium voor deelname is dat u ouder bent dan 100 jaar en dat u daarbij géén verschijnselen van dementie vertoont.

Eerste graad familieleden

De hoeksteen van het 100-plus onderzoek wordt gevormd door de mensen die honderd jaar of ouder zijn en niet dement. We weten dat erfelijkheid een zeer belangrijke rol speelt bij het behoud van een heldere geest tot op hoge leeftijd. Om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de eigenschappen die nodig zijn om oud te worden zonder dementie, hebben we vanaf medio 2017 ons onderzoek uitgebreid. We zouden ook graag in contact komen met:

  • Broers en zussen van de 100-plussers die deelnemen aan ons onderzoek. Zij mogen jonger zijn dan 100 jaar.
  • Kinderen van de 100-plussers.  Zij hebben de helft van de erfelijke factoren van hun 100-jarige ouder.

Mocht u zelf een broer, zus of ouder hebben die ouder is dan 100 jaar, dan zouden wij graag in contact komen met u en met uw broer, zus of ouder.

Partners

Om te achterhalen welke eigenschappen de 100-plussers (en hun familieleden) hebben die zorgen voor het behoud van de hersenfuncties, moeten we deze vergelijken met de eigenschappen van mensen uit andere families. Ofwel: we moeten een geschikte “controlegroep” samenstellen. Hiervoor komen de aangetrouwde familieleden van de 100-plussers heel goed in aanmerking:

  • partners van de 100-plussers
  • partners van de broers/zussen van de 100-plussers
  • partners van de kinderen van de 100-plussers
Wie mag deelnemen?
Wie kunnen er deelnemen aan het 100-plus onderzoek?

Jonger dan 100, maar wel oud?

Het komt vaak voor dat mensen die de leeftijd van 100 jaar nog niet bereikt hebben ons benaderen om deel te nemen aan het 100-plus onderzoek. Wegens de strikte inclusiecriteria van het onderzoek moeten deze mensen helaas wachten tot hun 100e verjaardag. Een uitzondering op deze regel is van toepassing wanneer er broers en/of zussen zijn die de leeftijd van 100 wel hebben bereikt (zie Eerste graad familieleden).

Top