Alzheimercentrum Amsterdam

Promovendi

Neurospychologie

Drs. Nina Beker

Na het afronden van haar master neuropsychologie aan de VU is Nina per augustus 2015 gestart als promovenda op het 100-plus onderzoek. Nina onderzoekt de neuropsychologische data die we verzamelen binnen het 100-plus onderzoek. Daarnaast werkt Nina ook op de geheugenpoli van het VUmc Alzheimercentrum. Door ervaring op te doen met Alzheimerpatiënten wil zij kijken wat het verschil is tussen het cognitieve profiel passend bij veroudering en dementie.

Moleculaire Neurobiologie

Drs. Andrea Ganz

Andrea is moleculair cel- en neurobioloog en promoveert op het hersenmateriaal dat we binnen het 100-plus project verzamelen. In een nauw samenwerkingsverband binnen de afdeling Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie van de VU/CNCR, o.l.v. professor Guus Smit en de afdeling Neuropathologie VUmc o.l.v. Annemieke Rozemuller en Jeroen Hoozemans, onderzoekt zij welke eiwitten aanwezig zijn in het hersenweefsel van heldere honderdjarigen. Andrea hoopt meer te weten ten komen over eiwitten die ofwel risicofactor zijn voor dementie dan wel beschermen tegen cognitieve achteruitgang.

 

Nina Beker schrijft een column voor EigenWijs
Drs. Nina Beker
Drs. Andrea Ganz

Bioinformatica

Drs. Jasper Linthorst

Jasper behaalde zijn master in de opleiding Bioinformatica van de TU Delft en de Universiteit Leiden. Jasper promoveert op de analyse van genetische informatie van 100-plussers en de algoritmiek die hiervoor nodig is. Hiervoor werkt hij nauw samen met de TU-Delft onder leiding van Professor Marcel Reinders.

Drs. Niccolo Tesi

Niccolo behaalde zijn master in bioinformatica aan de universiteit Alma Mater Studiorum in Bologna, Italië. Hij startte zijn promotie bij het 100-plus onderzoek in december 2016 aan en werkt vanuit de afdeling Klinische Genetica in het VUmc, Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de analyse van genetische varianten in 100-plussers en Alzheimer’s patiënten.

Drs. Jasper Linthorst
Promovendi
Drs. Niccolo Tesi

Neuro-immunologie

Drs. Lynn van Olst

Lynn behaalde haar master Neuroscience and Cognition aan de Universiteit van Utrecht en is in april 2017 gestart als promovenda op de afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie (MCBI) aan het VU Medisch Centrum onder leiding van prof. Elga de Vries. Voor haar promotie onderzoekt Lynn met behulp van de 100-plus studie welke immunologische processen ten grondslag liggen aan het ouder worden zonder cognitieve achteruitgang. Met haar onderzoek hoopt zij erachter te komen welke (neuro)immunologische processen ervoor zorgen dat sommige mensen beter beschermd zijn tegen ouderdomsziekten zoals dementie en de ziekte van Alzheimer en hoopt daarbij nieuwe aangrijpingspunten te ontdekken voor preventie en/of therapie van neurodegeneratieve ziekten.

Promovendi 1
Drs. Lynn van Olst
Top